Despre importanța ritualului înmormântării / VIDEO

De ce Biserica Creștină sau Universalitatea Creștină Ortodoxă nu permite incinerarea unui mort și de ce uneori se permite incinerarea unui mort? De ce uneori este îngăduită incinerarea unui mort și de ce uneori este condamnată de biserică incinerareaunui mort?

Ce îi facem noi mortului? Îl spălăm să fie curat, că merge în fața lui Dumnezeu. Ce îi facem mortului? Îl îmbrăcăm! Cum? Decent, pentru că merge în fața lui Dumnezeu. Îi punem pânză pe față, insigne, ce a mai avut el, să îl vadă Dumnezeu că a fost o persoană importantă.

Și atunci, necesitatea trupului, existența lui la noi, la creștini, este tocmai continuarea, pe mai departe de lucrarea lui Dumnezeu, în om, până la întâlnirea cu El, până la Judecata Particulară, până la Judecata Finală.

În clipa în care noi incinerăm trupul, aducem un fel de ofensă lui Dumnezeu, pentru că atunci călcăm cel mai elementar percept din Sfânta Scriptură, “pământeşti şi în pământ te vei întoarce”.(Facerea 3:19)

Sufletul va trebui să se întoarcă, în Ziua Judecății, la  trupul pe care l-a avut. În momentul în care eu pun trupul în pământ, în cultul Credinței Creștine, spun așa: “Se pecetluiește groapa acesta, În Numele Tatălui, Amin! Al Fiului, Amin! Și al Duhului Sfânt, Amin!” Cine este prezent lângă groapă când eu, ca preot, fac lucrul ăsta la un creștin? Îngerul lui păzitor, care ia sufletul și îl duce la vămile văzduhului, la Dumnezeu.

Invatatura

– "TRUPUL UMAN POATE FI ÎNDUMNEZEIT PRIN HARUL DUHULUI SFÂNT, NU DUPĂ FIINȚĂ, ÎN VIRTUTEA MARII TAINE A ÎNTRUPĂRII DOMNULUI HRISTOS ÎN CHIP DE OM, ACT DE MARE SMERENIE ȘI DRAGOSTE DIVINĂ".( Sf.Ignatie Brancianinov).- De ce Biserica Creștină Ortodoxă Universală nu permite incinerarea trupului celor adormiți?- De ce uneori se permite incinerarea unor trupuri a celor adormiți? – De ce este îngăduită uneori incinerarea unui trup adormit, de ce în unele cazuri este condamnată de Sfânta biserică incierarea unui trup adormit?- Ce obișnuim să facem din respect, noi cei vii celui adormit? – Îl spălăm să fie curat că merge în fața lui Dumnezeu, îl îmbrăcăm decent, pentru că merge să stea fața în față cu Dumnezeu.- Deci necesitatea existenței trupului celui adormit la noi în credința creștină, este tocmai continuarea pe mai departe a lucrării lui Dumnezeu în om, după eshatologia particulară până la Parusia universală, când se va întâlni cu Dumnezeu la Judecata Universală.- În clipa în care noi incinerăm trupul celui adormit, aducem un fel de ofensă lui Dumnezeu, nerespectând dragostea lui Dumnezeu față de icoana Întrupării Sale ca om și rob în lume, Om adevărat și Dumnezeu adevărat. Apoi călcăm cel mai elementar concept teologic din Sfânta Scriptură; …"pământ eşti şi în pământ te vei întoarce"…(Facerea 3:19)- Sufletul se întoarce în Ziua Judecății la trupul pe care l-a purtat în lume, În momentul în care eu dau pământului trupul conform Credinței Creștine, preotul spune așa: "Se pecetluiește groapa acesta până la a doua venire a lui Hristos, În Numele Tatălui, Amin! A Fiului, Amin! Și al Duhului Sfânt, Amin!" – Cine este prezent lângă groapă când preotul acest lucrul la un creștin adormit? – Este Îngerul păzitor care vine din nou la suflet, la glasul arhanghelului și trâmbița Judecății Universale, și merg împreună în văzduh la judecata lui Hristos pe norii cerului.https://www.youtube.com/watch?v=qVitCuup3kc

Publicată de Parintele Calistrat pe Joi, 10 ianuarie 2019

NICIUN COMENTARIU