Transgaz: „Am luat toate măsurile pentru ca Sistemul Național să funcționeze în siguranță”

După OMV, un alt acționar Nabucco, din România, anunță o pierdere de 25 de milioane de euro

Transgaz a luat toate măsurile pentru ca Sistemul Național de Transport gaze naturale să continue să funcționeze în condiții de siguranță și la parametri optimi și în perioada pandemiei COVID 19, a transmis compania, marți, printr-un comunicat de presă.

”La nivelul companiei s-a constituit Celula de Urgență, care are în atribuții, implementarea imediată și eficientă a măsurilor stabilite în “Planul de Măsuri în situația declarării epidemiei generate de virusul de tip COVID-19, afectării sănătății salariaților societății și activității SNTGN TRANSGAZ”.

Prin măsurile interne dispuse, conducerea SNTGN Transgaz SA are vedere trei linii majore de acțiune:

– asigurarea continuității serviciului de transport gaze naturale și siguranța SNT;

– minimalizarea efectelor asupra sănătății și securității angajaților;

– asigurarea securității obiectivelor societății.”

Transgaz arată că, pentru asigurarea continuității serviciului de transport gaze naturale și funcționarea în condiții optime a Sistemuli Național de Transport, au fost dispuse măsuri de ierarhizare a activităților companiei, punându-se accent pe activităţile de bază ce nu pot fi întrerupte, a căror funcţionare este obligatorie şi necesită măsuri speciale de siguranţă: transportul și dispecerizarea gazelor naturale, activitatea echipelor de intervenție/mentenanță SNT pentru situațiile care pun în pericol funcționarea SNT. În acest sens au fost stabilite funcțiile cheie ce trebuie asigurate continuu, au fost definite funcțiile sensibile, cu expunere ridicată prin natura activității și s-au luat măsuri pentru a se asigura că angajați respectivi pot să-și desfășoare activitatea în regim de continuitate, în condiții de siguranță.

În vederea protecției angajaților SNTGN Transgaz SA, au fost instituite printre altele, măsuri tehnico-organizatorice privind limitarea expunerii angajaților companiei, s-a instituit regimul de telemuncă, s-au luat măsuri de limitare a contactului cu terțe persoane, comunicarea în scopul business-ului companiei realizându-se prin mijloace de comunicare electronică.

Securitatea obiectivelor Sistemului Național de Transport este asigurată printr-un plan care conține măsuri și redundanțe, astfel încât fiecare obiectiv strategic al Transgaz să beneficieze de pază, în conformitate cu obligațiile și prevederile legale.

Sub îndemnul “Responsabilitate și Solidaritate”, SNTGN Transgaz SA a demarat o amplă campanie de comunicare internă cu angajații, în vederea conștientizării și responsabilizării personalului privind mediile la care acesta are acces, importanței igienei personale și a distanței sociale, precum și rolul pe care angajații îl au în conștientizarea membrilor familiei de toate aceste aspecte, pentru a împiedica dezvoltarea unor episoade epidemiologice care pot afecta implicit mediul de lucru și activitatea.

”Avem convingerea fermă că, prin aplicarea în mod responsabil a măsurilor de protecție, siguranță și securitate, așa cum acestea ne sunt indicate prin comunicatele oficiale ale instituțiilor abilitate, prin solidaritate și înțelegere, cu calm și cu credință vom depăși această situație cauzată de pandemia COVID 19.”, se arată în comunicatul companiei. 

“Planul de Măsuri în situația declarării epidemiei generate de virusul de tip COVID-19, afectării sănătății salariaților societății și activității SNTGN TRANSGAZ”, document supus actualizării permanente, poate fi accesat pe site la adresele: http://www.transgaz.ro/ro/prezentare-plan-de-masuri-covid-19-revizia-19032020 și  http://www.transgaz.ro/sites/default/files/Plan%20of%20Measures%20COVID%201%
20version%2019.03.2020.pdf

NICIUN COMENTARIU