12.2 C
București
sâmbătă, 20 aprilie 2024 - 14:08
No menu items!

Prima ședință a Guvernului demis. Ce acte normative se pot adopta

spot_img

Guvernul demis marți prin moțiune de cenzură se reunește miercuri, la ora 17, în prima ședință în această formulă.

Guvernul a transmis, cu două ore înainte de ședință, ordinea de zi:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE ref prelungirea stării de alertă
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru repartizarea unor sume instituțiilor de spectacole (teatre, opere, filarmonici) aflate în subordinea autorităților locale
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 și a Hotărârii Guvernului nr.403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021– 2022
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.

CE POATE FACE GUVERNUL INTERIMAR:

 • îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, conform Constituției

Conform Codului administrativ:

 • Guvernul interimar poate emite numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova însă politici noi
 • Guvernul interimar nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege.

Un GUVERN PLIN poate însă să elaboreze proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe care le supune, separat, spre adoptare Parlamentului, să asigure apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege, să negocieze tratate, acorduri internaționale, să inițieze proiecte de lege și să emită puncte de vedere asupra propunerilor legislative.

Marilena Nedelcu