9.8 C
București
miercuri, 24 aprilie 2024 - 2:29
No menu items!

Guvernul din Guvern. Cancelaria Prim-ministrului va fi reorganizată

spot_img

Cabinetul Cioloş regândeşte rolul Cancelariei Prim-Ministrului, definind-o în mod expres prin ordonanţă de urgenţă ca fiind structura prin care premierul coordonează 14 instituţii, cu rol în formularea opţíunilor de politici publice şi în monitorizarea implementării programului de guvernare, scrie Departamentul Politic al Agenției Mediafax.

Structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei, membru al Guvernului, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, inclusiv directorul de cabinet al premierului, cu rang de secretar de stat.

Cancelaria Prim-Ministrului are ca atribuţie generală stabilită prin proiectul de OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aflat în dezbatere publică, „coordonarea interinstituţională în vederea formulării şi implementării strategiilor şi politicilor publice în mod integrat şi în acord cu Programul de Guvernare”.

Proiectul de OUG prevede că premierul coordonează prin intermediul Cancelariei 14 instituţii publice. Acestea sunt: Agenţia Naţională Anti-Doping, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia pentru Agenda Digitală a României, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», Institutul Naţional de Statistică, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Oficiul Registrului National al Informaţiilor Secrete de Stat, Secretariatul de Stat pentru Culte.

Agenţia pentru Agenda Digitală a României, de pildă, trece din subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului. Conducerea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi în condiţiile legii. Agenţia pentru Agenda Digitală a României este finanţată integral din venituri proprii, iar preşedintele este ordonator terţiar de credite.

Atribuţiile, organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Cancelariei Prim-Ministrului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în vreme ce structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Executivului, cu excepţia Cancelariei Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

În textul OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Executivul argumentează că ”se impune consacrarea normativă a rolului Cancelariei Prim-Ministrului, de formulare a opţiunilor de politici publice, de fundamentare a acestora şi de monitorizare a implementării direcţiilor de acţiune stabilite la nivel guvernamental”. ”Funcţionarea unor instituţii publice şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, se impune din perspectiva asigurării unui cadru coerent de stabilire a priorităţilor şi de identificare în timp real a tuturor dificultăţilor, în scopul surmontării acestora şi atingerii obiectivelor propuse”, se mai arată în documentul citat.

Secretariatul General al Guvernului, în schimb, îndeplineşte atribuţiile de minister de resort faţă de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi faţă de Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului, cu excepţia Departamentului pentru Luptă Antifraudă – DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat, condusă de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator principal de credite.

De asemenea, în scopul coordonării la nivel naţional a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) prin OUG citată se înfiinţează Departamentul Centenar, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi se suplimentează numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului cu 35 de posturi.

Valeriu Motoc