Despre sfinți / VIDEO

Ierarhizarea Duhului Sfânt din fapte!

Postitorii, oameni care se curăță de patimi și se subțiază la minte și la înțelepciune prin înfrânare, pustnicii, cuvioșii, temătorii de Dumnezeu, creștinii practicanți, creștinii evlavioși, oamenii ale căror trupuri, într-o bună zi, prin săvârșirea din viață nu mai putrezesc și devin sfinți. Așa a apărut cultul sfinților.

Deci, sfinții nu sunt niște zombie sau niște extrareștii apăruți de undeva. Nu, ei sunt semenii noștri, care au reușit să facă voia lui Dumnezeu, conform Sfintei Scripturi.

Invatatura

– "ROADA DUHULUI ESTE DRAGOSTEA, PACEA, BUCURIA, ÎNFRÂNAREA, CURĂȚIA, ÎNDELUNGĂ RĂBDAREA, ÎMPOTRIVA UNORA CA ACESTEA NU ESTE LEGE"(Epistole).- Dacă trăim în Duhul în Duhul să și umblăm".(Epistole).- Ierarhizarea faptelor în Duhului Sfânt, o găsim și în cer și în arta duhovnicească a nevoitorilor.- Postitorii, oameni care se curățesc de patimi și se subțiază la minte și la înțelepciune prin înfrânare, pustnicii, cuvioșii, temătorii de Dumnezeu, creștinii practicanți, creștinii evlavioși, oamenii a căror trupuri, într-o bună zi prin săvârșirea din viață nu mai putrezesc și devin sfinți. – Așa a apărut în biserică cultul sfinților, datorită harului Duhului Sfânt revărsat din plin, peste nevoitorii desăvârșiți.- Deci, sfinții nu sunt niște zombi sau niște extrareștii apăruți de undeva de nicăieri, ei sunt semenii noștri care au reușit să facă voia lui Dumnezeu, conform Sfintei Scripturi pâna la desăvârșire și sfințenie.https://www.youtube.com/watch?v=qVitCuup3kc

Publicată de Parintele Calistrat pe Joi, 10 ianuarie 2019

NICIUN COMENTARIU