13 C
București
luni, 18 octombrie 2021 - 17:45

Consiliere în antreprenoriat pentru sute de absolvenți de cursuri de îngrijitoare la domiciliu, babysitteri și ospătari

spot_img

‘Sute de persoane din sudul țării și din Capitală, inactive sau ocupate doar cu agricultura de subzistență, care au beneficiat de cursuri gratuite de pregătire pentru profesii la mare căutare în statele vest-europene ( îngrijitoare de bătrâni la domiciliu, îngrijitoare de copii la domiciliu și ospătari) vor primi consiliere în antreprenoriat. Asta, în cadrul programului programului ”Acțiuni de Consultanță și Asistență în vederea Dezvoltării Antreprenoriatului” (ACADA).

Luni, reprezentanții Austromed Holding (în parteneriat cu bit education & consulting România srl, Asociaţia Comunelor din România şi expertul transnaţional bit management Beratung GmbH) au prezentat, într-o conferință de presă, activitățile complementare ale proiectului “Acţiuni strategice pentru dezvoltare strategică” ID 130472, desfășurat în perioada mai 2014 – decembrie 2015.

Potrivit responsabililor de acest proiect, “obiectivul general al acestuia a corespuns cerințelor pieței muncii din România și a vizat facilitarea integrării ocupaționale, oferind grupului ţintă participant oportunitatea ocupării unui loc de muncă atractiv și durabil, capabil să-i asigure un venit decent.

În acest scop, parteneriatul condus de Austromed Holding srl a realizat cursuri gratuite de calificare în profesii cu o deosebită importanță socială, aflate în expansiune în România şi cu mare căutare în ţări dezvoltate ale Uniunii Europene: „îngrijitoare de bătrâni la domiciliu”, “îngrijitoare de copii la domiciliu”, „babysitter“ și “ospătari”.

Persoanele din grupul-țintă, reprezentate de orice persoană inactivă sau ocupată în agricultura de subzistenţă, cu domiciliul în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia, judeţele Teleorman, Dâmboviţa şi Prahova, au beneficiat gratuit de consiliere profesională și mediere a muncii și au primit subvenţii pe toată durata prezenţei la cursuri.

Cursurile de calificare au fost completate cu cele de perfecționare: „competenţe informatice”, pentru dezvoltarea abilităţilor de lucru cu computerul, și cele de „competenţe antreprenoriale”, indispensabile înfiinţării şi conducerii propriei afaceri.

Competenţele însușite în cadrul cursurilor de antreprenoriat, care au fost finalizate în luna iunie a.c., sunt aprofundate prin sesiuni suplimentare de consultanță, la finele cărora va avea loc un concurs cu premii pentru cele mai bune planuri de afaceri.

Sesiunile de consiliere în antreprenoriat se derulează în cadrul programului ”Acțiuni de Consultanță și Asistență în vederea Dezvoltării Antreprenoriatului” (ACADA). Partenerul transnațional răspunde, în calitate de expert, de organizarea, materia și desfășurarea programului de sesiuni antreprenoriale.

Cursanţii beneficiază de subvenţii şi de premii financiare la absolvirea programului ACADA. Aceștia au posibilitatea de a lucra cu lectori cu simț practic, cu experiențe acumulate atât în România, cât și în țări precum Austria și Germania, astfel crescȃndu-le șansele de dezvoltare a unei afaceri.

În plus, cei care au obținut cele mai bune rezultate la cursurile de calificare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și care au dovedit că au vocație și dorința de a-și dezvolta competențele pe termen lung au beneficiat și de facilitățile Programului ECBPE (Extinderea și Consolidarea Bunelor Practici Europene).  

ECBPE este un program complementar de training pentru absolvenții cursurilor de “îngrijire bătrâni la domiciliu”. Acesta dezvoltă și consolidează practic, în instituții cu tradiție din Austria, acele competențe sociale și proceduri de îngrijire care nu au putut fi tratate în cadrul cursurilor standard și care formează nucleul calității prestatorilor de vârf din țările cu îndelungată tradiție în domeniul îngrijirii bătrânilor.

Fiecare participant a primit un certificat de excelență, recunoscut la nivel internațional și câte o trusă “start în viața profesională” dotată cu instrumente, material și sisteme de organizare indispensabile îngrijirii profesioniste a bătrânilor. Dotat cu această trusă, grupul țintă beneficiază, pe lângă cunoștințe și abilități consolidate la nivel european, și de primele instrumente moderne, necesare intrării în viața profesională și de care angajatorii nu dispun întotdeauna.          

“Un garant al seriozităţii şi calităţii parteneriatului condus de Austromed Holding l-a constituit competenţa şi experienţa partenerului transnaţional, recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Participarea la cursurile girate de reputaţia partenerului transnaţional sporeşte încrederea angajatorilor şi diversifică şansele cursanţilor de a se angaja în meseriile învăţate în cadrul proiectului atât în România, cât şi în alte țări ale Uniunii Europene”, au subliniat inițiatorii proiectului.

Proiectul, în valoare totală de 15.774.731,30 lei este o aplicaţie a strategiei Uniunii Europene de integrare profesională şi îmbunatăţire durabilă a nivelului de trai al persoanelor defavorizate şi s-a desfășurat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, cu finanţare nerambursabilă din Fondul Social European.

R.D.