11.3 C
București
luni, 26 februarie 2024 - 0:02
No menu items!

Simulare a examenelor naţionale în şcolile bucureştene

spot_img

Elevii din București vor susţine simulări la materiile de la evaluarea naţională şi bacalaureat, potrivit planului de măsuri pentru creşterea gradului de promovabilitate la examenele naţionale care a fost aprobat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Prima simulare pentru gimnaziu și liceu va fi organizată pe 30 ianuarie la limba şi literatura română, cu subiecte din programa claselor terminale. Pe data de 1 februarie va avea loc o simulare la matematică pentru gimnaziu şi liceu.

O a doua simulare pentru gimnaziu şi liceu, din materia prevăzută în programele de examen, va avea loc la limba şi literatura română în data de 24 aprilie, iar la matematică pe 26 aprilie. Pentru candidaţii care susţin examenul de bacalaureat vor mai fi organizate în plus o simulare la istorie în data de 26 aprilie, precum şi una la disciplinele la alegere, în data de 22 aprilie.

Planul inspectoratului mai prevede şi alte măsuri pentru identificarea în fiecare unitate de învăţământ a punctelor slabe şi pentru realizarea unor planuri remediale bazate pe realitate. Este vorba, de pildă, despre aplicarea unui chestionar pentru elevii claselor terminale de liceu, în cursul săptămânii 15-19 octombrie.

Rezultatele interpretării chestionarelor vor fi prezentate şi discutate în şedinţa consiliilor profesorale din fiecare unitate de învăţământ.

De asemenea, cadrele didactice vor trebui să realizeze o situaţie cu rezultatele obţinute de elevii claselor terminale la evaluarea iniţială. Totodată, va fi monitorizată frecvenţa elevilor la clasele terminale de gimnaziu şi liceu. În plus, va fi prezentată o situaţie referitoare la evoluţia şcolară a elevilor pe parcursul gimnaziului şi a liceului. Situaţiile centralizate pe sector vor fi transmise către ISMB până la data de 23 octombrie.

ISMB mai afirmă că va sprijini unităţile de învăţământ preuniversitar din Bucureşti în cazul în care sunt probleme legate de frecvenţa la ore a elevilor, participând prin reprezentanţi la lectorate cu părinţii la nivelul şcolii, în special în unităţile de învăţământ unde la clasele terminale se înregistrează prezenţe medii la orele de specialitate sub 25%.

Rezultă, din analizele interne efectuate de ISMB, că există mai multe puncte slabe care afecteayă examenele naţionale. Printre acestea se numără nivelul de participare la ore, precum şi cel de implicare şi participare activă în cadrul activităţilor de la clasă, lipsa de preocupare a elevilor pentru studiul individual, lipsa adaptării demersurilor didactice la specificul claselor, lipsa stabilirii unor „ţinte stategice” la nivelul fiecărei ore, precum şi lipsa obţinerii feed-back-ului la fiecare oră.