Șeful Patronatului Serviciilor de Pază: Consiliul Concurenței interpretează eronat legislația

Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS) consideră investigația Consiliului Concurenței, atât incorectă cât și injustă, fiind bazată pe o interpretare eronată a legislației incidente în materie, coroborate cu așa zise probe, „în susținerea” soluției pronunțate.

Președintele PSS, Bogdan Șovar, anunță că organizația își rezervă dreptul de a contesta decizia Consiliului Concurenței, atât prin uzitarea pârghiilor procedurale din legislația românească, cât și, la forurile europene.

Pe această cale, PSS își manifestă îngrijorarea față de asemenea decizii, dar mai ales de modalitatea în care, autoritățile statului român aplică legislația. Consiliul Concurenței, în considerentele măsurii adoptate, recunoaște pe de-o parte, eforturile organizației noastre și implicarea activă în combaterea, atât a fenomenului de evaziune fiscală, cât și, cel al muncii la negru în industrie, cooperarea pentru realizarea unui cadru legislativ unitar și a unui mediu de afaceri corect, iar pe de alta parte, paradoxal, propune sancționarea membrilor organizației noastre pe motivul că o altă organizație a prezentat un model de calcul legal de cost pentru serviciile de pază, iar noi, nu ne-am dezis de acesta.

Acest mod de interpretare și de coroborare a textelor legale incidente în materie, aplicabilitatea lor în diferitele situații de fapt și cu precădere asupra speței de față, pune PSS, dar mai cu seamă pe membrii acestuia, într-o lumină nefastă și cu siguranță, distruge ideea asocierilor și a luptei pentru apărarea drepturilor constituționale (dreptul la asociere, dreptul la libera exprimare ș.a.).

„Asigurăm, atât membrii PSS, cât și, celelalte companii de securitate (nemembre sau neafiliate), că PSS, va face în continuare demersuri pentru perfecționarea legislației pe piața industriei de securitate, astfel încât, societățile de securitate să își desfășoare activitatea, ca și până acum, cu respectarea întru – totul, a legislației muncii și fiscalității”, arată Bogdan Șovar.

Andrei Tudor

NICIUN COMENTARIU