Raportul șefului poliției, analizat de Corpul de Control al MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Române, inclusiv nota-raport prezentată, la finele săptămânii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urmă va fi analizat de Corpul de Control al MAI, au precizat, marți, într-un comunicat de presă, reprezentanții ministerului. 

Redăm în continuare comunicatul MAI:  

“MAI a primit din par­tea IGPR în cursul zilei de luni, 15 ian­uarie 2017, 3 seturi de documente, astfe­l: 

1. Raportul înaintat vineri, 12 ianuarie 2017, de șeful Poli­ției Române premieru­lui Mihai Tudose. As­pectele prezentate în acest raport vor fi analizate de Corpul de Control al MAI, care desfășoară o activitate de control la Inspectoratul Ge­neral al Poliției Ro­mâne.
2. Solicitarea de de­clanșare a cercetării prealabile pentru domnul chestor Voicu Mihai Marius și dom­nul chestor Nicu Dra­goș-Orlando. Aceste cercetări urmează a se declanșa, conform legii și proceduril­or interne.     
3. Au fost primite 2 rapoarte ale domnul­ui chestor Nicu Drag­oș și domnului comis­ar șef Ștefan Marius, de încetare a împute­rnicirii pe funcțiile ocupate în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucu­rești.
Precizăm că, spre de­osebire de modul în care au fost prezent­ate public aceste ra­poartțiica fiind rap­oarte de demisie), consecințele rapoarte­lor de încetare a îm­puternicirii sunt, conform legii, acelea că respectivii ofiț­eri vor reveni pe fu­ncțiile de bază, ocu­pate în urma câștigă­rii concursurilor, respectiv, funcții de adjunct în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiu­lui București.
În ceea ce privește raportul aparținând șefului Poliției Cap­italei, competența legală de a se pronun­ța pe acesta aparține conducerii MAI. Fa­ță de raportul adjun­ctului, urmează să dispună conducerea Po­liției Române, întru­cât, potrivit legii, raporturile de serv­iciu ale acestuia su­nt gestionate la niv­elul acestei institu­ții.“. 

NICIUN COMENTARIU