El a adăugat că studenţii au oportunitatea de a-şi dezvolta nu doar cunoştinţele, ci şi caracterul, iar educaţia serioasă, etica şi responsabilitatea trebuie promovate.

”Respectul pentru lege şi faţă de semeni sunt valori care definesc o societate justă şi prosperă. Încurajez cu tărie pe fiecare dintre voi să fie parte activă a comunităţii, să se implice în proiecte sociale şi să-şi asume responsabilitatea pentru binele comun. Între instituţiile de învăţământ superior, Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» ocupă un loc special, pentru că aici se formează profesional şi moral cei care şi-au ales şi şi-au câştigat rolul de a conduce în viitor complexul proces de aplicare a legii şi protecţiei drepturilor cetăţenilor”, a arătat ministrul de Interne.

 

El a subliniat că aceia care veghează la respectarea legii ”trebuie să fie ireproşabili sub aspect profesional şi moral”.

”Legea nu poate fi corect aplicată şi nu va dobândi respectul cuvenit al semenilor, dacă cei care o aplică o fac greşit sau chiar mai grav, o încalcă. Un om al legii trebuie să înţeleagă legea în toate profunzimile ei şi să o respecte ca pe o credinţă sfântă. Pentru un om al legii, legea trebuie să fie o adevărată religie. În optica mea, pentru studenţii şi absolvenţii Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» nu există alternativă decât excelenţa profesională şi morală. Cadrele didactice şi conducerea Academiei sunt responsabile direct pentru realizarea acestui obiectiv”, a punctat Predoiu.

Potrivit ministrului, începând cu acest an, ”o serie de reforme se lansează în structurile MAI, punctual şi sectorial, pentru a aborda cele mai urgente probleme şi vulnerabilităţi apoi, treptat, în anii care urmează, pe un plan din ce în ce mai larg, care va cuprinde fără îndoială nu numai armele MAI, ci şi ministerul în sine”.

Academia de Poliție se militarizează

O astfel de măsură este şi militarizarea Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», care va contribui la creşterea disciplinei şi a responsabilizării studenţilor, a educării lor cu severitate şi rigoare, pentru a deveni profesioniştii de mâine ai sistemului. Întreg sistemul MAI trebuie trecut prin filtrul unei analize şi modernizări pentru a fi readaptat provocărilor unei societăţi care s-a schimbat mult în ultimii ani, iar aceste schimbări vor continua accelerat, atât sub aspect tehnologic, cât şi al mentalităţilor, comportamentelor şi provocărilor la adresa legalităţii. Este crucial să şlefuim mentalităţile în sistemul de ordine publică al MAI şi să reclădim virtuţile unor profesii nobile din spectrul tuturor armelor MAI, în special în structurile de poliţie şi poliţie de frontieră. Acest lucru se va face cu perseverenţă şi intransigenţă, cu disciplină şi rigoare. Este responsabilitatea conducerii armelor şi a conducerii ministerului să întroneze această disciplină, rigoare, exigenţă şi intransigenţă”, a subliniat el.

Predoiu a mai afirmat că studenţii Academiei ”trebuie echipaţi profesional şi moral cu acele cunoştinţe şi valori care să le permită asumarea şi rezolvarea misiunii de aplicare a legii în condiţiile dificile prezente şi cele viitoare”.

”Acest obiectiv nu poate fi atins decât în condiţii de deplină integritate şi corectitudine a procesului de învăţământ, evaluare şi promovare, de care cadrele didactice şi conducerea Academiei sunt responsabile. Am încredere că aceste provocări şi obiective vor fi abordate şi asumate corespunzător de studenţii, profesorii şi conducerea Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»”, a conchis el.

viewscnt