19.1 C
București
marți, 16 aprilie 2024 - 6:50
No menu items!

Noi modificări pentru beneficiarii de fonduri de Dezvoltare Rurală

spot_img

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat publicarea unei noi versiuni a Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați care au obținut finanțare prin intermediul submăsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Prevederile noii versiuni a Manualului, care stabilește normele și modalitate derulării procesului de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, se aplică în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR 2020, atât beneficiarilor privați, cât și solicitanților și ofertanților.

Manualul s-a modificat ca urmare a nevoii de armonizare cu legislația națională în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor finanțate din fonduri publice, potrivit unui comunicat al Agenției. De asemenea, modificările au avut în vedere și prevederile legale referitoare la reglementarea cadrului național de implementare, precum și unele măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene alocate prin PNDR 2020.

AFIR asigură, prin intermediul portalului www.afir.info, derularea on-line a procedurii de achiziții pentru beneficiarii submăsurilor de finanțare a investițiilor private din PNDR 2020. Procedura on-line se aplică pentru toate achiziţiile derulate de către beneficiarii privați și este valabilă pentru achiziția de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și pentru execuție de lucrări.

„Modulul de achiziții on-line pentru beneficiarii privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 este disponibil încă din martie 2015 pe site-ul AFIR și reprezintă un pas important în asigurarea transparenției procedurilor de achiziții și a fluidizării acestora. Utilizarea acestui modul de către beneficiarii investițiilor private a simplificat în mod semnificativ implementarea proiectelor finanțate de AFIR cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură și dezvoltarea mediului rural, a declarat Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul general al AFIR, .

Modificări în Manualul de achiziții:

  • Acordarea avansului pentru beneficiarii privaţi, care se face după avizarea unei achiziții, indiferent de valoarea acesteia.
  • A fost introdus Procesul verbal de deschidere, în completarea dosarului de achiziții, în cazul procedurii de selecție de oferte.
  • La conflictul de interese, s-a redus verificarea privind relațiile de rudenie sau afin dintre beneficiarul privat, comisia de evaluare și ofertanți până la gradul II, față de gradul IV prevăzut de versiunea anterioară a manualului.
  • Au fost introduse clarificări privind achiziţiile de acelaşi tip în cazul procedurii cu o singură ofertă și au fost menţionate unele aspecte legate de conţinutul caietului de sarcini care ar determina neavizarea invitaţiei de participare.

Noua versiune a Manualului de achiziții prezintă mai multe exemple de situații care pot duce la neavizarea procedurii de achiziții. Exemple: netransmiterea în termen a răspunsului la solicitările de clarificări și la contestațiile care fac obiectul procedurii de achiziții, nerespectarea de către comisia de evaluare a principiilor achiziților, a manualului și a instrucțiunilor de achiziții, evaluarea incorectă a documentelor de calificare a operatorilor economici și a ofertelor, fără a lua în calcul toate elementele prezentate. De asemenea, semnarea contractului înaintea termenului de așteptare în vederea depunerii eventualelor contestații (6 zile) poate determina neavizarea procedurii de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020.

T.S.