8.3 C
București
joi, 18 aprilie 2024 - 8:01
No menu items!

Ministerul Finanţelor – instituția responsabilă pentru operaționalizarea la București a sediului Centrului CYBER

spot_img

Aspecte organizatorice pentru operaționalizarea Centrului de competențe industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (Centrul CYBER) vor fi discutate mâine, în şedinţa de Guvern. 

Potrivit autorităţilor, având în vedere rezultatul excepțional reușit de România, se impune luarea măsurilor necesare pentru operaționalizarea cât mai urgentă a acestui centru la București.

Astfel, autorităţile propun desemnarea Ministerului Finanțelor ca instituție responsabilă pentru operaționalizarea la București a sediului Centrului CYBER și constituirea în cadrul Ministerului Finanțelor a unei structuri funcționale în acest scop, cu modificarea corespunzătoare a legislației aferente de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor, care va avea rolul de Unitate de Operaționalizare a Centrului Cyber, prin intermediul căreia se va asigura interfața între angajații viitorului Centru cu autoritățile și instituțiile din România.

Ministerul Finanţelor asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice, precum și a cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanţelor, precum și expertiza acestuia în gestionarea resurselor financiare.

Potrivit unui memorandum care va fi dezbătut mâine în guvern, autorităţile propun ca Ministerul Finanțelor să fie instituția responsabilă cu elaborarea cadrului normativ prin care se va asigura bugetul necesar închirierii și administrării sediului Centrului CYBER de la București (chirii și utilități), pe o perioadă de 10 ani.

“Pentru asigurarea de către Ministerul Finanțelor a cadrului legal în vederea operaționalizării cât mai urgente a acestui centru la București, se impune constituirea cu celeritate a unui grup de lucru interinstituțional, denumit în continuare GLI-CYBER, care va opera sub autoritatea Ministrului Finanțelor și care va fi format din reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în gestionarea/ soluționarea aspectelor legate de operaționalizarea Centrului, inclusiv aspectele vizând domeniul comunicațiilor și securității cibernetice, precum și ai altor instituții relevante deopotrivă pentru operaționalizarea și urmărirea îndeplinirii acestui obiectiv important pentru România. GLI-CYBER va fi constituit prin Ordin al Ministrului Finanțelor, iar atribuțiile acestuia, precum și nivelul de reprezentare solicitat din partea instituțiilor mai sus menționate, vor fi detaliate în actul de
constituire”, potrivit documentului.

Alexandru Nazare, reprezentantul special al Guvernului pentru Centrul Cyber al UE, actualmente ministru de finanţe,  spune că centrul de la București va prelua finanțările din programele Orizont și Digital Europe, care valorează peste 2 miliarde de euro, fonduri europene, și le va coordona pentru toată Uniunea Europeană.

În luna septembrie 2018, Comisia Europeană a lansat propunerea de Regulament de înființare a Centrului de Competențe în Securitate Cibernetică (Centrul CYBER) și a Rețelei Europene de Centre Naționale de Coordonare. Conform propunerii, Centrul CYBER este responsabil de coordonarea activităților de cercetare și inovare în domeniul securității cibernetice și reprezintă principalul instrument pentru punerea în comun a investițiilor în dezvoltarea securității cibernetice.

Obiectivul Centrului CYBER este acela de a sprijini un angajament mult mai consistent la nivelul UE în domeniul securității cibernetice, prin dezvoltarea competențelor în materie de securitate cibernetică și înlesnirea accesului la expertiza dobândită. Centrul CYBER urmează să reprezinte principalul organism de gestionare a resurselor financiare ale UE dedicate securității cibernetice, în cadrul programelor Europa Digitală și Orizont Europa.

Crearea centrului CYBER și a rețelei de centre naționale va conduce la stimularea unui sprijin financiar sporit pentru cercetarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice, în complementaritate cu structurile deja existente (ex. ENISA). Prin această inițiativă se are în vedere crearea unui pol european de expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate a rețelelor informatice, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane și societale ale
securității și ale protecției vieții private.

Având în vedere interesul României de a găzdui pe teritoriul său o structură/ agenție europeană, Guvernul României a aprobat, prin Memorandumul nr. 8605/26.02.2020, cu tema: Intenția României de găzduire a Centrului de competențe industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică, prezentarea de către România a candidaturii pentru găzduirea la București a sediului Centrului European de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice.

Procesul de elaborare a dosarului de candidatură a României, inclusiv sub aspectul derulării procedurii pentru identificarea, selectarea și rezervarea prin antecontract, promisiune, scrisoare de intenție sau închiriere a unei clădiri/ unor clădiri care să fie prezentate ca ofertă de sediu din partea României a fost derulat sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu sprijinul celorlalte instituții cu responsabilități în domeniu, conform aprobării Guvernului României, prin Memorandum-ul aprobat la 24 septembrie 2020.

În vederea stabilirii ofertei de pachete de servicii privind avantajele competitive ale candidaturii capitalei României, București, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a colaborat cu mai multe instituții, printre care și cu Ministerul Finanțelor Publice. În condițiile în care acoperirea de către statul membru candidat a costurilor aferente clădirii a constituit un avantaj în procesul de evaluare a candidaturilor, s-a avut în vedere posibilitatea acoperirii de către statul român a acestor costuri (chirie și utilități), pe o perioadă de 10 ani.

Ulterior, la 28 octombrie 2020, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema Aprobarea transmiterii dosarului de candidatură a României pentru stabilirea, la București, a Centrului de competențe industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (Centrul CYBER) către instituțiile europene.

România, alături de Belgia, Spania, Luxemburg, Lituania, Polonia, a depus dosar de candidatură. Dintre statele candidate, România era singura care nu găzduia la acel moment sediul unei agenții europene. În cadrul reuniunii reprezentanților statelor membre UE organizate în marja COREPER I la 9.12.2020, România a fost desemnată, prin vot, ca statul membru care va găzdui sediului Centrului Cyber (cu 15 voturi).
Găzduirea și operaționalizarea în România a viitorului Centru CYBER vor contribui la creșterea prestigiului României în Uniunea Europeană, precum și a vizibilității în cadrul instituțiilor europene și al comunității din domeniul digital și al securității cibernetice, fapt ce ar genera oportunități suplimentare de dezvoltare a domeniului și de dinamizare a economiei naționale.