14.8 C
București
joi, 30 mai 2024 - 8:41
No menu items!

Management prost la Ministerul Justiției, Penitenciare și INM

spot_img

Raportul Curții de Conturi pe 2013 arată probleme de management la nivelul Ministerului Justiției și structurilor subordonate – Administrația Penitenciarelor, dar și Institutul Național al Magistraturii

Ministerul Justitiei

Inspectorii Curții de Conturi au constatat că Ministerul Justiției nu a înregistrat în contabilitate sumele executate silit, în vaoare de peste 8,8 milioane de lei.

În consecință, pe de o parte, bugetul general consolidat a fost lipsit de impozitul pe venit și contribuțiile datorate, în sumă totală estimată la 7, 201 milioane lei, iar, pe de altă parte, Ministerul Justiției a fost lipsit de disponibilitățile necesare realizării unor atribuții, iar situațiile financiare nu oferă o imagine fidelă a datoriilor, poziţiei financiare, precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial.

Raport Curtea de Conturi pe anul 2013

La Administrația Națională a Penitenciarelor, bunurile care trebuiau casate pentru că erau depreciate au fost înregistrate în contabilitate în continuare, la o valoare care nu reflectă starea reală de uzură. Aceeași constatare au avut-o inspectorii și în 2012, dar nu s-au luat măsuri.

Procedându-se în acest mod, a fost supraevaluat excedentul patrimonial cu suma de 345 mii lei, reprezentând valoarea obiectelor de inventar constatate la inventariere ca fiind uzate fizic și moral, dar nescoase din funcțiune, concomitent cu supraevaluarea activelor bilanțiere (ex: cazul unui autoturism propus spre casare pentru care valoarea rămasă de amortizat, în sumă de 37 mii lei, nu concordă cu valoarea contabilă de 71 mii lei înscris în listele de inventariere).

Raport Curtea de Conturi pe anul 2013

Inspectorii mai notează că la Ministerul Justiției nu a fost organizat în mod corespunzător sistemul de control intern managerial, astfel că ordonatorii secundari, cum ar fi Curțile de Apel, nu au raportat aceste programe. În lispa acestor programe, există riscul apariției unor abateri care nu pot fi înlăturate nici eficient, nici util.

La Institutul Naţional al Magistraturii, Curtea de Conturi a stabilit că pentru organizarea unor concursuri de admitere la INM și în magistratură, în sumă de 10 mii de lei, cheltuielile trebuiau suportate din veniturile constituite la nivelul CSM, nu din bugetul INM.

Au fost identificate deficiențe în legătură cu inventarierea patrimoniului, astfel:
– nu s-a stabilit natura deprecierilor constatate și nu s-au făcut propuneri de ajustări pentru pierdere de valoare de către comisia de inventariere, nu s-au calculat și înregistrat în contabilitate ajustări pentru depreciere
– listele de inventariere, întocmite separat pentru materialele constatate depreciate, nu au avut anexate documente din care să reiasă cauzele producerii degradării bunurilor inventariate propuse spre casare.

Raport Curtea de Conturi pe anul 2013