15.7 C
București
miercuri, 29 mai 2024 - 2:07
No menu items!

Legea „Funeriu” – undă verde la fraude cu banii de transport ai elevilor

spot_img

Transport elevi

Lipsa de control legiferată prin noua Lege a educaţiei promovată de fostul ministru PDL Daniel Funeriu a permis fraudarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru transportul elevilor şi a făcut ca peste 700 de copii să abandoneze școala doar în 2012. Aceasta este doar una dintre concluziile ultimului control de audit făcut de Curtea de Conturi la Ministerul Educaţiei.

De altfel, inspectorii Curţii de Conturi au alocat un capitol întreg din raportul pentru 2012 problemei gestionării fondurilor alocate de la bugetul de stat transportului elevilor. Capitolul este institulat sugestiv “Neconcordanţa reglementărilor cu privire la finanţarea învăţământului preuniversitar, cuprinse în Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu principiile execuţiei bugetare, stabilite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice”.

Un abonament la microbuzul şcolar, de şase ori mai scump decât unul obişnuit la CFR

Astfel, conform reglementărilor din Legea nr. 1/2011, directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar au calitatea de ordonatori terţiari de credite, ei încheind cu primarul localităţii pe a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ un contract de management pentru finanţarea de bază şi finanţarea complementară.

Dar, distinct de finanţarea din bugetele locale, legea prevede şi multiple modalităţi de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de la bugetul Ministerului Educaţiei, care s-au făcut prin inspectoratele judeţene”, notează  inspectorii Curţii de Conturi. Pentru exemplificare, aceştia fac trimitere la articolul 84, alin 3 din Legea “Funeriu” care prevede următoarele : „Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă

Curtea de Conturi a României
raport 2012

Astfel, potrivit Curţii de Conturi, în 2012, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, a fost alocată unităţilor şcolare suma de 154,3 milioane lei (aproximativ 34,3 milioane de euro), pentru decontarea abonamentelor de transport (auto/feroviar) a peste 143.000 elevi.

În plus faţă de această sumă, la 31.12.2012 obligaţiile de plată neachitate  – reprezentând contravaloarea abonamentelor aferente transportului elevilor  – se cifrau la 37,5 milioane lei (peste 8,3 milioane de euro), cu 24,3% peste prevederile bugetare aprobate pentru anul 2012.

Din analiza Curţii de Conturi a rezultat faptul că sumele decontate în perioada 2009-2012 pentru contravaloarea abonamentelor de transport au înregistrat majorări semnificative, respective, de la 92,2 milioane lei în anul 2009 la 154,3 milioane lei în anul 2012. În fapt, pentru anul 2012, cifra comparabilă este 191,8 milioane lei, incluzând şi obligaţiile de plată restante.

Dublarea sumei aferente abonamentelor de transport al elevilor în perioada 2009-2012 nu s-a datorat creşterii numãrului de elevi care au beneficiat de abonamente, ci majorării speculative a tarifelor pentru abonamentele lunare de transport al elevilor, care nu pot fi controlate de minister, ci de autorităţile locale

Curtea de Conturi a României
raport pentru 2012

Inspectorii Curţii de Conturi detaliază şi motivele dublării costurilor cu transportul elevilor:

  • pe rutele de transport pe care nu a existat concurenţă, tarifele practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele lunare ale elevilor au înregistrat valori maxime (ex.: operatorii de transport din judeţele: Covasna, Brăila, Tulcea, Hunedoara, Maramureş);
  • tarifele maxime practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele lunare a elevilor au înregistrat valori de până la 6 ori mai mari decât tarifele practicate, pe distanţe similare, de CFR Călători SA pentru abonamentele lunare de transport feroviar de călători.

Din informaţiile primite de Curte a rezultat că, doar în anul 2012, au abandonat şcoala 731 de elevi, deoarece nu au mai putut plăti costul transportului la şcoală.

Concluziile Curţii de Conturi:

cadrul legal, respectiv art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a dat posibilitatea operatorilor privaţi de transport auto să majoreze speculativ tarifele practicate pentru abonamentele lunare ale elevilor, prin neexercitarea niciunui control;

– nedecontarea contravalorii abonamentelor lunare de transport al elevilor a avut drept consecinţă creşterea absenteismului/abandonului şcolar;

– reflectarea unei situaţii nereale a obligaţiilor de plată prin situaţiile financiare centralizate întocmite de către Ministerul Educaţiei la data de 31.12.2012, determinată de neevidenţierea contravalorii abonamentelor aferente transportului elevilor neachitate la finele anului;

– evidenţierea în situaţiile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor obligaţii restante pentru care nu au sursă de finanţare.

În consecinţă, inspectorii Curţii de Conturi au recomandat modificarea Legii bugetului de stat, astfel încât să fie transferate de la Ministerul Educaţiei către administraţiile locale sumele necesare acoperirii costurilor transportului elevilor.

Raluca Dan