22.7 C
București
sâmbătă, 30 septembrie 2023 - 12:43
No menu items!

Guvernul a trimis Parchetului un raport cu indicii de implicare a Realitatea Media în fals în înscrisuri

spot_img

sigla_realitatea_tv

Guvernul a transmis Parchetului General un raport elaborat după verificări la instituţii publice privind raporturile comerciale cu Realitatea Media SA, arătând că sunt indicii ale implicării reprezentanţilor firmei în acte care pot întruni elemente constitutive de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

Raportul a fost redactat de către Corpul de Control al premierului după verificări efectuate la Ministerul Dezvoltării, Autoritatea Naţională pentru Turism, Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) şi Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi”, în legătură cu încheierea, modificarea şi încetarea raporturilor comerciale dintre aceste entităţi şi SC Realitatea Media SA.

În nota de control se arată că acţiunea de verificare a fost iniţiată din dispoziţia prim-ministrului şi a avut la bază informaţiile publice conform cărora „Statul datorează bani Realităţii Media”.

Raportul a fost transmis, miercuri, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tiberiu Niţu, pentru „analiză şi dispunerea măsurilor legale care se impun”.

În raport se arată că informaţiile publice care au generat acest control susţineau că Realitatea Media are de încasat sume mari de la mai multe entităţi publice, respectiv 21,9 milioane lei de la Coresi, 20,1 milioane lei de la RA-APPS, 832.167 lei debit principal şi 911.226 lei penalităţi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Controlul a fost efectuat şi la Autoritatea Naţională pentru Turism, instituţie care a preluat atribuţiile în domeniu ale fostului Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Despre nerealizarea în condiţiile contractuale a unui produs media denumit „Realitatea All Inclusive”, contractat de Ministerul Turismului, inspectorii arată că, în 2009, reprezentanţii ministerului au propus achiziţionarea, prin negociere directă, a mai multor produse media, iar la 18 mai 2009 a fost încheiat între minister şi Realitatea Media un contract de servicii cu o valoare de 832.167 lei inclusiv TVA.

Contractul a avut ca obiect coproducţia unui mini-jurnal zilnic de 10 minute denumit „Realitatea All lnclusive”, dedicat promovării destinaţiilor turistice naţionale şi difuzarea acestuia pe postul de televiziune Realitatea TV în perioada 18 mai 2009-30 septembrie 2009, de cinci ori pe săptămână, între orele 21:30 şi 21:40.

În perioada 20 mai-30 septembrie 2009, Realitatea Media a emis un număr de 8 facturi aferente serviciilor contractate de Ministerul Turismului, în cuantum total de 832.167 lei, cu TVA. Potrivit clauzelor contractuale, Ministerul Turismului avea obligaţia de a efectua plata facturilor în termen de 20 de zile calendaristice de la înregistrarea facturii la beneficiar, însoţită de raportul de monitorizare întocmit de un terţ.

La finele lunii august, Realitatea Media a transmis Ministerului Turismului un document pe care 1-a denumit „raport de monitorizare pentru emisiunile Realitatea all-inclusiv”, aferent perioadei 18.05- 27.08.2009, din analiza căruia raportului a rezultat însă faptul, potrivit notei de control, că Realitatea Media nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, respectiv orele efective de difuzare a mini-jurnalului „Realitatea All Inclusive” nu s-au încadrat în intervalul orar 21:30-21:40, cum a fost prevăzut în contract, durata de difuzare a mini-jurnalului s-a situat sub limita de 10 minute prevăzută în contract, iar difuzarea integrala a mini-jurnalului s-a făcut fie în cursul dimineţii, între orele 9:00 şi 10:00, fie noaptea, între orele 23:00 şi 24:00, perioade ce nu au fost prevăzute în contract.

Realitatea Media a comunicat că, în perioada de derulare a contractului, nu a putut respecta întocmai prevederea referitoare la numărul de minute alocate emisiunii, explicaţia fiind numărul mare de evenimente petrecute în această perioadă.

Contractul a încetat la data de 30.09.2009, prin împlinirea termenului prevăzut pentru realizarea şi difuzarea mini-jurnaiului „Realitatea AII Inclusive”, iar în perioada derulării contractului, în baza acestuia, Ministerul Turismului nu a efectuat nicio plată către Realitatea Media. Ulterior încetării contractului de servicii, la data de 15.10.2009, a fost înregistrat la nivelul Direcţiei generale de marketing şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Turismului un document ce conţine date referitoare la transmiterea emisiunii „Realitatea all-inclusive”. Documentul se referea la transmiterea emisiunilor „Realitatea all-inclusive” în perioada 28.08.-29.09.2009.

În urma analizării acestuia, a rezultat din nou Realitatea Media nu şi-a respectat obligaţiile contractuale cu privire la durata şi intervalul orar de difuzare a mini-jurnalului „Realitatea all-inclusive”, iar reprezentanţii ministerului au comunicat Realitatea Media că nu acceptă creanţa pretinsă având în vedere că societatea nu a respectat clauzele contractului de servicii.

Prin Sentinţa civilă nr. 11656, pronunţată în data de 14.11.2012, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII – a civilă, a admis în parte acţiunea formulată de Realitatea Media împotriva Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a obligat instituţia să plătească 832.167 lei cu TVA, reprezentând debit principal, şi 911.226,15 lei, reprezentând penalităţi de întârziere.

Autoritatea Naţională pentru Turism (succesoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului) a declarat recurs, asupra căruia urmează să se pronunţe Curtea de Apel Bucureşti, următorul termen de judecată pentru examinarea recursului fiind stabilit pentru 2 decembrie 2013.

Despre utilizarea de către Realitatea Media a unor spatii închiriate de la RA-APPS fără plata chiriei, inspectorii arată că între regie şi Realitatea Media au fost încheiate un contract de închiriere a unei suprafeţe de 45 metri pătraţi situată pe terasa corpului C ai imobilului din Piaţa Presei Libere nr. 1 pentru montarea unui panou publicitar având inscripţionată sigla societăţii, în vigoare până la data de 31.12.2009, preţul chiriei fiind de 225 euro/lună, fără TVA, şi un contract de locaţiune şi prestări servicii având ca obiect folosinţa temporară a spaţiului situat în Piaţa Presei Libere nr. 1 numai pentru activităţi mass – media, în special activităţi de radio şi televiziune, agenţii de presă, activităţi conexe mass – media, locatarul fiind autorizat să declare punct de lucru în aceste spaţii doar pentru activităţi proprii de birou şi pentru activităţi mass – media. Suprafaţa închiriată prin contractul de locaţiune şi prestări servicii a fost de 962,39 metri pătraţi, aceasta fiind ulterior extinsă, prin act adiţional, la 1.452,76 metri pătraţi. Conform prevederilor din contract, chiria spaţiului a fost de 3.175,89 lei/lună, fără TVA. Ulterior, prin act adiţional, chiria a fost majorată la valoarea de 6.454,70 euro/lună, fără TVA. Potrivit prevederilor din contract, valoarea prestaţiilor, respectiv a serviciilor privind curăţenia, paza clădirii, căldura şi apa, PSI, a serviciilor de telefonie secundară (centrala telefonică) şi a transportului de persoane şi mărfuri pe verticală (lift) a fost de 1,226,12 lei/lună, fără TVA. Ulterior, prin act adiţional, valoarea prestaţiilor a fost majorată la 3.882,53 lei/lună, fără TVA.

Contractul de locaţiune şi prestări servicii şi-a încetat valabilitatea la data de 31.12.2009.

În perioada septembrie 2009 – martie 2011, Realitatea Media a utilizat spaţiul administrat de RA-APPS, plătind doar parţial chiria şi serviciile conexe, iar, potrivit contractului, neplata chiriei, prestărilor de servicii sau a utilităţilor timp de două luni, precum şi nerespectarea oricărei alte obligaţii atrage după sine rezilierea contractului de drept, fără a fi necesară trecerea unui termen.

Îîn vederea recuperării creanţei înregistrată faţă de Realitatea Media, regia a formulat acţiuni în justiţie, iar Tribunalul Bucureşti a admis cererea acesteia şi a obligat Realitatea Media să plătească suma de 592.948,56 lei (reprezentând chirie, folosinţă fără titlu, servicii, penalităţi şi dobânda legală), dispunând, totodată, şi evacuarea din imobilul ocupat fără titlu locativ. Până la încuviinţarea executării silite, de către instanţă, Realitatea Media a părăsit spaţiul închiriat, fără întocmirea documentelor de predare-primire a spaţiilor.

La data de 07.09.2011, Tribunalul Bucureşti, în dosarul de insolvenţă, a admis cererea formulată de Realitatea Media şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva acesteia. Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat a formulat cerere de înscriere la masa credală a sumei de 1.282.781,70 lei, sumă ce a fost admisă în totalitate şi înscrisă în tabelul final al creditorilor. „Prin urmare, instanţa a stabilit caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei pe care Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat o înregistra faţă de Realitatea Media”, se arată în raport.

Despre lipsa dovezilor privind plăţile efectuate de Realitatea Media pentru realizarea îmbunătăţirilor aduse spatiilor închiriate de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, inspectorii arată că, la data de 21.12.2012, Realitatea Media, societate aflată în insolvenţă, a depus la Tribunalul Bucureşti o cerere privind obligarea regiei la plata sumei de 20 milioane lei, reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse spaţiilor închiriate de la regie situate la adresa Piaţa Presei Libere nr. 1, suma fiind modificată prin cerere precizatoare la valoarea de 20.170.857,41 lei.

Prin sentinţa civilă din data de 13.02.2013, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII – a civilă a admis cererea formulată de reclamanta Realitatea Media împotriva RA-APPS şi a obligat regia la plata sumei de 20.170.857,41 lei, reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse spaţiilor închiriate.Împotriva sentinţei, regia a declarat recurs, iar instanţa de recurs a casat sentinţa instanţei de fond. La data de 03.10.2013, Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Bucureşti, secţia a VI – a civilă.

Corpul de Control mai arată că, din analiza documentelor depuse în instanţă pentru dovedirea contravalorii îmbunătăţirilor pe care Realitatea Media pretinde că le-a adus spaţiilor închiriate, în sumă de 20.170.857,41 lei, rezultă că societatea nu a depus la dosarul de instanţă documente justificative (ordine de plată, extrase de cont, chitanţe sau alte documente similare) care să reprezinte dovezi certe ale plăţilor efectuate pentru achiziţia materialelor şi a serviciilor în sumă totală de 20.170.857,41 lei, sumă pe care o pretinde de la regie drept contravaloare a îmbunătăţirilor pe care le-ar fi adus spaţiilor închiriate.

Pentru a fi îndreptăţită la plata unor despăgubiri, Realitatea Media, în calitate de reclamantă, trebuia să facă dovada certă a sumelor cu care patrimoniul propriu a fost diminuat, prin prezentarea documentelor justificative care atestau efectuarea plăţilor în baza contractelor şi facturilor invocate.

La dosarul cauzei s-au depus contracte, facturi şi un document intitulat „Raport de finalizare a proiectului Hala de ştiri”, iar în conţinutul raportului s-a consemnat faptul că, în perioada 2006 – 2010, în spaţiile închiriate, situate în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, a fost realizat un sistem integrat de producţie şi emisie a conţinutului jurnaiistic difuzat de către postul de ştiri Realitatea TV.

„Din această menţiune se constată faptul că «îmbunătăţirile» pretinse de Realitatea Media nu au legătură cu obligaţiile ce îi revin, potrivit legii, unui locator, în speţă Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru că au fost efectuate pentru realizarea obiectului de activitate al Realitatea Media reprezentând cheltuieli înregistrate pentru obţinerea de venituri din activitatea comercială a acestei societăţi. Faptul că reprezentanţii Realitatea Media au considerat «îmbunătăţirile» realizate ca fiind aferente activităţii comerciale proprii rezultă şi din împrejurarea că nu au comunicat regiei debitul pretins. Cele mai multe dintre contractele şi facturile invocate în anexă la „Raportul de finalizare a proiectului Hala de ştiri’, în sumă totală de 20.170.857,41 lei, au fost încheiate sau emise în perioada 2005 – 2008″, arată inspectorii.

Regia a luat act şi a aflat de pretinsul debit în cuantum de 20.170.857,41 lei la data primirii citaţiei şi a cererii de chemare în judecată – respectiv data de 21.01.2013, dar niciodată SC Realitatea nu a transmis RA-APPS. facturi reprezentând contravaloarea unor lucrări/îmbunătăţiri amenajări efectuate în spaţiile închiriate, afirmă inspectorii.

De asemenea, în Raportul de finalizare a proiectului „Hala de ştiri” nr. 1852 din 17.03.2010, s-a menţionat faptul că „Lista de furnizori care au participat la implementarea proiectului se află în anexa ataşată prezentului raport; iar valoarea investiţiei se regăseşte analitic în cadrul aceleiaşi anexe (structurat pe facturi, datele facturilor, precum şi valoarea)’. Anexa raportului conţine denumirile unor societăţi, numerele şi datele de emitere a unor facturi, precum şi valoarea acestora, suma totală fiind de 20.170.857,41 lei.

„Anexa la raportul menţionat nu conţine date referitoare la documente care să ateste efectuarea plăţii sumelor prevăzute în facturi. Lipsa documentelor care atestă efectuarea plăţilor dă naştere unor dubii cu privire la cuantumul real al contravalorii lucrărilor şi serviciilor achiziţionate de către Realitatea Media de la diverşi furnizori. în plus, unele facturi conţin şi menţiuni privind stornarea (ajustarea în minus) a sumelor facturate”, se arată în notă.

Potrivit documentelor depuse la instanţă de către Realitatea Media pentru dovedirea pretenţiilor (contracte de prestări servicii şi facturi), transmise Corpului de control al primului-ministru de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, îmbunătăţirile care ar fi fost aduse spaţiilor închiriate de la Regie, situate în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, ar fi constat, printre altele, şi în amenajarea spaţiului exterior şi interior al Restaurantului „Golden Blitz” din Bucureşti în vederea realizării emisiunii de Revelion 2006 – 2007 a postului „Realitatea TV”, realizarea scenografiei aferente spaţiilor destinate realizării şi/sau difuzării unor programe de televiziune (…) aflate în serviciul de programe al postului de televiziune The Money Channe, asigurarea scenografiei pentru mai multe emisiuni „aflate în grila de programe a postului de televiziune Romantica şi Realitatea 7V’, cum ar fi: „100V\ „Duminica prietenilor„9409 Romantica„Pe contre”, „Adevăr sau provocare”, asigurarea elementelor necesare scenografiei unor emisiuni de televiziune, ca de exemplu: „decor Turcescu„decor Tatulici, „hol ştiri „zid piaţa universităţiii, pupitru Money Channel, decor „10 pentru România”, realizarea scenografiei unor emisiuni de televiziune pentru studiouri situate în imobile din alte localităţi, deci la alte adrese decât cea la care se afla imobilul ce a făcut obiectul contractului de locaţiune şi prestări servicii.

Despre pretenţiile considerate neîntemeiate ale Realitatea Media faţă de Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi”, inspectorii arată că, în perioada 2004 – 2006, Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. a închiriat S.C. Global Video Media S.A. mai multe spaţii situate la adresa Piaţa Presei Libere nr. 1. Deoarece S.C. Global Video Media S.A. nu a plătit chiria şi contravaloarea utilităţilor aferente spaţiilor închiriate, la data de 13.03.2009, între Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A., S.C. Global Video Media S.A. şi S.C. Realitatea Media S.A. a fost încheiat „Contractul de novaţie prin substituire de debitor” nr. 892, în baza căruia S.C. Realitatea Media S.A. a preluat drepturile şi obligaţiile S.C. Global Video Media S.A.

Prin contractul menţionat, Realitatea Media s-a angajat faţă de Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. „să achite necondiţionat toate obligaţiile de plată din sarcina S.C. Global Video Media S.A, obligaţii scadente şi neachitate, precum şi cele care vor deveni scadente (debite + accesorii) aferente Contractelor de închirierepână la anumite termene, prevăzute în contractul de novaţie.

Ulterior încheierii contractului de novatie, Realitatea Media nu a achitat decât parţial datoriile asumate, înregistrând la data de 02.09.2009 un debit restant în valoare de 600.608.62 lei si la data de 15.10.2010, un debit restant de 1.939.812,69 lei.

În vederea recuperării debitului, în data de 19.10.2010, Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. a notificat Realitatea Media., solicitând achitarea acestuia până la data de 04.11.2010, în caz contrar, solicitând ca, până la data de 19.11.2010, să procedeze la „eliberarea spaţiilor din contractele sus – menţionate şi predarea acestora către proprietar”. La data de 03.02.2011, Realitatea Media a comunicat intenţia sa de a renunţa, începând cu data de 11.02.2011, la contractele de închiriere.

Din documentele transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. rezultă că, pentru predarea-primirea spaţiilor închiriate au fost întocmite trei procese – verbale, în care s-a consemnat faptul că Realitatea Media a predat spaţiile închiriate în următoarele condiţii: „stare finisări: BUNĂ” şi „stare dotări: BUNĂ”.

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A., la data de 19.10.2011, Compania a formulat cerere de înscriere la masa credală a sumei de 2.792.607,95 lei, sumă ce a fost admisă şi înscrisă în tabelul creditorilor.

La data de 11.02.2013, respectiv după doi ani de la data predării spaţiilor închiriate, Realitatea Media – societate aflată în insolvenţă, a formulat o cerere accesorie procedurii de insolvenţă, în contradictoriu cu Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A., solicitând obligarea pârâtei la plata sumei totale de 32.726.893,05 lei, constituită din suma de 1.567.325 lei reprezentând „contravaloarea investiţiilor efectuate (…) în Corpul A etaj 3 + turn vesfsuma de 1.159.568,05 lei, reprezentând „alte investiţii’ şi suma de 30 milioane lei, reprezentând contravaloarea „bunurilor care se află în spaţiile proprietatea CNI CORESI S.A. şi care prin natura lor au devenit bunuri imobile”.

Ulterior, reclamanta şi-a precizat pretenţiile, solicitând plata sumei de 21.922.514,66 lei, echivalentul sumei de 5.016.823 euro, inspectorii arătând însă că Realitatea Media a invocat facturi emise în perioada 2007 – 2008, anterior încheierii contractului de novaţie din data de 13.03.2009.

Prin sentinţa civilă din data de 05.06.2013, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII – a civilă a admis cererea formulată de reclamanta Realitatea Media împotriva Coresi şi a obligat pârâta la plata sumei de 21.922.514,66 lei (echivalentul sumei de 5.016.823 EUR). În recurs, Curtea de Apel Bucureşti a casat sentinţa civilă şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI – a civilă.

Potrivit reprezentanţilor Coresi, decizia instanţei de recurs a fost întemeiată pe un viciu de procedură, respectiv faptul că Realitatea Media a formulat o cerere accesorie procedurii insolvenţei, constând în „acţiunea de a face”, adresându-se astfel judecătorului sindic, deşi acţiunea sa era una în pretenţii, fiind de competenţa Secţiei a Vl-a civilă a Tribunalului Bucureşti.

În concluzie, inspectorii arată că, la data efectuării controlului, niciuna dintre entităţile verificate, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Autoritatea Naţională pentru Turism, Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. nu au obligaţii de plată certe faţă de Realitatea Media, obligaţii care să fi fost stabilite, în mod definitiv şi irevocabil, prin hotărâri judecătoreşti.

Două dintre sentinţele civile invocate de către Realitatea Media, privind obligarea RA-APPS la plata sumei de 20.170.857,41 lei, şi a Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi”. la plata sumei de 21.922.514,66 lei, au fost casate de către instanţa de recurs, iar cauzele au fost trimise spre rejudecare la instanţa competentă. Recursul declarat de Autoritatea Naţională pentru Turism împotriva sentinţei civile are termen de judecată la data de 2 decembrie 2013.

În susţinerea pretenţiilor, reprezentanţii Realitatea Media nu au depus documente care să facă dovada efectuării plăţilor aferente sumelor menţionate în contractele şi facturile invocate, respectiv ordine de plată, extrase de cont, chitanţe ori alte documente similare. Prin urmare, spun inspectorii, sumele pretinse nu sunt întemeiate.

O parte dintre sumele pretinse de Realitatea Media se referă la lucrări efectuate la alte adrese decât cea la care se află spaţiile închiriate, respectiv Piaţa Presei Libere nr. 1. Spre exemplu, au fost invocate îmbunătăţiri aduse unor spaţii aferente studiourilor „Realitatea TV’ din Târgu-Mureş, Sibiu, Braşov, Timişoara, Alba-lulia, Bistriţa, Cluj-Napoca şi Madrid, precum şi amenajarea restaurantului „Golden Blitz pentru petrecerea „Revelion 2006/2007″. O altă parte din sumele pretinse de Realitatea Media reprezintă cheltuieli înregistrate pentru obţinerea de venituri din activitatea comercială a acestei societăţi sau retribuţia personalului Realitatea Media., care ar fi participat la execuţia unor lucrări.

Din documentele transmise Corpului de control al primului-ministru de către entităţile verificate, rezultă că, la data efecturării controlului, Realitatea Media. înregistra datorii faţă de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A., reprezentând, în principal, contravaloarea chiriei şi a unor servicii conexe neachitate la termen, respectiv suma de 1.282.781,70 lei faţă de RA-APPS (creanţa a fost înscrisă în tabloul final al creditorilor, fiind certă, lichidă şi exigibilă), şi 2.792.607,95 lei faţă de Coresi RON (creanţă înscrisă în tabloul creditorilor).

Guvernul a aprobat recent o ordonanţă de urgenţă care prevede, printre altele, că licenţa audiovizuală a televiziunilor şi radiourilor aflate în insolvenţă va fi suspendată de către CNA până la data confirmării planului de reorganizare pentru societăţile care deţin aceste licenţe.

După aprobarea acestei ordonanţe, Realitatea Media (companie aflată în insolvență) a arătat că are de încasat diferite sume de bani de la unele instituţii publice.

Andrei Tudor