Ducem lipsă imensă de înțelepciune / VIDEO

Ducem lipsă imensă de înțelepciune, dar nu ducem lipsă de intelectualitate, de academicieni, de filosofi, ducem lipsă de înțelepciune dumnezeiască! Ce este foamea aceasta? Locul din care lipsește Dumnezeu! Iar lucrul acela începe din inima mea, din mintea mea, din sufletul meu, din casa mea, din orașul meu, din comuna mea, din satul meu, din județul meu și din iadul unde voi ajunge! Căci așa spune  Psalmistul David: “Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi?”(Ps. 138)

Suntem într-o mare  foame, într-o mare sărăcie, într-o foamete și începem să ducem lipsă și de bătrâni înțelepți, de bătrâne înțelepte. Așa cum spune Profetul Isaia: “Bătrânețea nu o cântărești numai cu căruntețea, ci și cu înțelepciunea.” Unde sunt duhovnicii ca părinții Cleopa, Iachint, Paisie, Ioanichie, Sofian, Arsenie de odinioară, aleșii și plăcuții lui Dumnezeu?

Ducem lipsă de duhovnici buni, de monahul care își roade coatele la psaltire, de mirosul de tămâie cel bun, de mirosul de ceară curată, și de liniștea mănăstirii, pe care o simți atunci când intri pe poartă, și de pacea Duhului Sfânt!

"Toată făptura împreună suspină.." (Rom. 8,22) din pricina păcatelor noastre, împărtășim durerea profundă.. "Toți ne-am abătut, împreună netrebnici ne-am făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.." (Psalm 13,3); dar pentru ca Bunul Dumnezeu să-și întoarcă fața Sa către noi, se cuvine ca și noi să ne întoarcem nădejdea către Dumnezeu și iubirea față de semenii noștri, înlăturând barierele indiferenței, urii și nedreptății dintre noi.DUCEM LIPSĂ, ducem lipsă imensă de înțelepciune!Dar nu ducem lipsă de intelectualitate, de academicieni, de filozofi.. Ducem lipsă de înțelepciune dumnezeiască!Ce este foamea aceasta?Locul din care lipsește Dumnezeu! Iar lucul acela începe din inima mea, din mintea mea, din sufletul meu, din casa mea, din orașul meu, din comuna mea, din satul meu, din județul meu și din iadul unde voi ajunge! Căci așa spune Psalmistul David: "Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineaţă şi de mă voi aşeza la marginile mării, Şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta.."(Psalmul 138,7-10)Suntem într-o mare foame, într-o mare sărăcie, într-o foamete și începem să ducem lipsă si de bătrâni înțelepți, de bătrâne înțelepte. Așa cum spune Profetul Isaia: "Bătrânețea nu o cântărești numai cu căruntețea, ci și cu înțelepciunea.." Unde sunt duhovnicii ca părinții Cleopa, Iachint, Paisie, Ioanichie, Sofian, Arsenie de odinioară, aleșii și plăcuții lui Dumnezeu…Ducem lipsă de duhovnici buni, de monahul care își roade coatele la psaltire, de mirosul de tămâie cel bun, de mirosul de ceară curată, și de liniștea mănăstirii pe care o simți atunci când intri pe poartă, și de pacea Duhului Sfânt! Căci vrem nu vrem, ne-am adaptat vremurilor moderne. Avem televizor, internet, și toată tehnologia modernă, dar ele pot fi pe cât de folositoare, pe atât de distrugatoare."Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei…"(2 Timotei 3:1,5)https://www.youtube.com/watch?v=saGjtY9eDgg&feature=share

Publicată de Parintele Calistrat pe Duminică, 12 februarie 2017

NICIUN COMENTARIU