DNA încalcă de doi ani Legea 544/2001 privind accesul la informații publice

Direcția Națională Anticorupție funcționează de doi ani încălcând prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Inspecția Judiciară a identificat principalele probleme ce rezultă din aplicarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media. Au fost vizate toate structurile de parchet.

Potrivit raportului întocmit de Inspecția Judiciară, „verificările au reliefat faptul că la Direcţia Naţională Anticorupţie, în prezent, nu este constituită Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public; în intervalul 30.11.2011-12.01.2015 a fost în vigoare ordinul …/2011 al procurorului şef direcţie, prin care fusese constituită această comisie, ordin abrogat ulterior”.

Această comisie trebuie să funcționeze în baza articolului 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Mai mult decât atât, Inspecția Judiciară a mai constatat că „recomandările privind individualizarea atribuţiilor specifice în domeniul informării publice şi relaţiilor cu presa, cuprinse în art.49 din Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass–media, nu au fost valorificate de către Direcţia Naţională Anticorupţie prin includerea acestora în cuprinsul fișelor postului personalului din cadrul structurilor de comunicare şi a purtătorului de cuvânt, însă au fost parţial valorificate prin includerea unora dintre acestea în Regulamentul de organizare şi funcţionare al DNA”. Totodată, „recomandarea din articolul anterior indicat, privind elaborarea unor instrucțiuni şi proceduri de lucru interne ale structurilor de comunicare, nu a fost implementată de Direcţia Naţională Anticorupţie”.

Pe de altă parte, Inspecția Judiciară arată, ca și în cazul Parchetului General sau DIICOT, că „au fost identificate situaţii în care comunicarea extraselor de pe referatele cu propunere de arestare preventivă şi de pe rechizitorii s-a făcut fără respectarea dispoziţiilor art. 27 alin. 1 din Ghid, în sensul că nu au fost eliminate pasajele cu privire la probe sau la analiza acestora”.

(1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

(2) Comisia de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:

a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;

b) efectuează cercetarea administrativă;

c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;

d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplina a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;

e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.

HG 123/2002
articolul 35

Andi Topală

NICIUN COMENTARIU