Ce este oare sufletul omenesc și de ce este el așa de scump înaintea lui Dumnezeu / VIDEO

“Putem pierde orice, afară de suflet, căci, dacă ne rămâne acesta, încă n-am pierdut nimic.” Sufletul rămâne o mare Taină!
“Sufletul  este și va rămâne pentru viața de aici o mare taină, ascunsă vremelnic în trupul omenesc.”
El este duh așezat de Dumnezeu în om și este partea prin care ființa noastră se înrudește cu Însuși Creatorul întregului univers. Căci sufletul este duh, asa cum Duh este și Dumnezeu (Ioan 4, 24).
“Ce-i folosește omului să câstige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36-37)
În aceste cuvinte puține și simple, dar pline de înțeles adânc, Mântuitorul ne aduce aminte de prețul și valoarea fără seamăn a sufletului nostru.
Ce este oare sufletul omenesc și de ce este el așa de scump înaintea lui Dumnezeu, încât nimic din lumea aceasta nu-i vrednic de el?
Ce este acest suflet al nostru, dacă însuși Cerul se bucură când un suflet rătăcit se întoarce la Dumnezeu (Luca 15, 7) și dacă Însuși Dumnezeu a luat trup omenesc și S-a jertfit pentru mântuirea și fericirea lui?
Când a fost plăsmuit omul cel dintâi a zis Dumnezeu în sfatul Sfintei Treimi: “Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră” (Facere 1, 26), iar mai apoi citim că “a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său” (Facere 1, 27). Tot la începutul Scripturii aflăm că “luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul cu suflet viu.” (Facere 2, 7).
Sufletul este deci chipul lui Dumnezeu în noi după fire, după har și după slavă.
În suflet stă toată superioritatea ființei umane față de restul viețuitoarelor, în el se află tot ceea ce face din om stăpânul universului. În suflet stau rațiunea sau mintea, priceperea și judecata, cu ajutorul cărora omul pătrunde tainele naturii și o cucerește spre folosul său. Prin darul vorbirii, oamenii se înțeleg și se apropie unii de alții, iar prin darul creării valorilor de artă și prin celelalte daruri spirituale, omul se ridică deasupra tuturor celorlalte făpturi de pe pământ.

NICIUN COMENTARIU