17.6 C
București
sâmbătă, 23 octombrie 2021 - 12:03

Vești proaste pentru militari și polițiști. Guvernul Cioloș modifică legea privind pensiile militare

spot_img

Guvernul urmează să aprobe miercuri o ordonanţă de urgenţă care prevede că sporurile şi alte drepturi băneşti nu vor fi incluse în baza de calcul a pensiilor militare de stat pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special, iar pensiile de serviciu vor fi de 65% din baza de calcul.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă, citat de MEDIAFAX, modifică Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat prin scoaterea din baza de calcul la care se raportează pensiile, a tuturor sporurilor şi a altor drepturi băneşti. Pensiile vor fi calculate doar în funcţie de soldele sau salariile brute în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani.

Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie“, se arată în proiectul de act normativ.

Proiectul prevede expres scoaterea din baza de calcul a pensiilor a următoarelor puncte: “a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer; b) compensaţiile lunare pentru chirie; c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană; d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament; e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă; f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă; h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat; j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul; k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat; l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora şi drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar; m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia; n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” şi în Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate” la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare; p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor”, potrivit proiectului de ordonanţă.

Ordonanţa mai prevede că militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime de cel puţin 25 de ani, vor beneficia la împlinirea vârstei de pensii de serviciu, în cuantum de 65 la sută din baza de calcul, faţă de 80 la sută cât prevede în prezent legea 223/2015.

“Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28”, se mai arată în proiectul de ordonanţă.