9.5 C
București
luni, 18 octombrie 2021 - 23:55

Un raport BNR confirmă acuzațiile Guvernului și ale lui Dragnea: 65% din veniturile operaționale ale băncilor din România proveneau din dobânzi

spot_img

Evoluţia veniturilor operaţionale ale băncilor din România este determinată în principal de veniturile nete din dobânzi, susține Banca Naționale a României (BNR), în „Raportul asupra stabilității financiare”, ediția decembrie 2018, nr. 16, citat de Mediafax.

„Acestea cuantifică circa 65 la sută în totalul veniturilor operaţionale (septembrie 2018), iar aportul componentei şi-a majorat importanţa în ultimul an, fiind în creştere cu circa şapte puncte procentuale faţă de media perioadei 2014-2017”, se arată în raportul BNR.

Cele 35 de bănci din România au obținut un profit net cumulat de aproape 5,88 miliarde de lei, la nouă luni, valoare necompensată cu pierderile, o creștere cu 42%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele afișate de BNR. Din acest total, 81%, respectiv 4,77 miliarde de lei, l-au adunat primele șase bănci din piață, ca pondere a activelor.

„În anul 2018, veniturile nete din dobânzi au consemnat o consolidare a ritmului anual de creştere, sub influenţa diferenţialului ridicat între ratele dobânzilor la credite şi depozite, dar şi pe fondul dinamicilor pozitive ale veniturilor şi cheltuielilor cu dobânzile, receptând creşterea cotaţiilor relevante ale pieţei monetare. Plusul de ritm al acestor venituri, comparativ cu dinamica activelor medii, contrastează cu evoluţiile din ultimii ani, care au cauzat o reducere marginală o proporţiei specifice a acestora”, se precizează în raportul BNR.

Valoarea acestei ponderi s-a situat însă permanent peste nivelul median din Uniunea Europeană, cu circa 1,8%, conform „Raportului asupra stabilității financiare”, ediția decembrie 2018, nr. 16.

„Variaţia anuală favorabilă a veniturilor din dobânzi a fost determinată de evoluţiile asociate activelor financiare evaluate la cost amortizat (reprezentând peste 90 la sută din totalul activelor financiare). Astfel, efectul de volum, imprimat de revigorarea creditării în lei a fost amplificat de continuarea creşterii ratelor dobânzilor în moneda naţională (efectul de preţ)”, au mai explicat reprezentanții BNR.

Veniturile din dobânzi sunt dominate de creditele acordate populaţiei (47%), urmate de cele aferente creditelor companiilor și de cele provenind din titluri de stat.

„Explicaţia rezidă atât în perceperea unor rate ale dobânzilor mai ridicate pe segmentul retail, cât și de atractivitatea creditării acestui segment, în condițiile unor costuri reduse cu capitalul. Costul finanțării s-a poziţionat de la începutul anului 2018 în teritoriul pozitiv, după ani de ajustări semnificative, sub impactul reluării creşterii ratelor dobânzilor bonificate în lei, care s-a suprapus cu o continuare a majorării volumelor depozitelor”, au mai explicat reprezentanții BNR.

La 31 octombrie 2018, creditul neguvernamental crescuse cu 6,8% (2,4% în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2017, până la 249,62 de miliarde de lei, potrivit datelor provizorii al BNR. Evoluția s-a făcut pe seama majorării cu 13,6% a componentei în lei (8,9% în termeni reali), până la 163,448 miliarde de lei, şi a diminuării cu 4,1% a componentei în valută exprimată în lei, până la 86,17 miliarde de lei. Exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 5,5%.

Depozitele populației au crescut în octombrie cu 0,9% faţă de septembrie și, la 31 octombrie, erau cu 9,2% (4,7% în termeni reali) peste nivelul de la 31 octombrie 2017, la 317,39 miliarde lei, conform BNR. Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,3%, până la 116,277 miliarde de lei. La 31 octombrie 2018, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,2% (2,8% în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2017.

Astfel, raportul credite/depozite s-a menținut la 79%, cât era în septembrie 2018, apropiat de nivelul de 77% de la finele anului trecut, dar mult sub cel de 131%, de la finele anului 2008, reiese din raportul BNR. Pe fondul crizei economice, din 2009, acest raport a început să crească în favoarea creditelor, iar în 2014 a ajuns la 90% de la 101% în anul anterior.

Veniturile nete din comisioane, al doilea element ca pondere în veniturile operaţionale ale băncilor (19,7%, septembrie 2018), au crescut, fiind impulsionat de volume de tranzacţii mai mari (ordine de plată ale clienţilor, transferuri de numerar). Raportate la active medii, ponderea acestora a rămas relativ constantă în ultimii ani, la circa 1%, dar peste nivelul median consemnat de sectoarele bancare din UE (circa 0,7%).

„Dinamica pozitivă consistentă a diferenţelor nete de curs de schimb, pe fondul continuării creşterii volumelor valutare tranzacţionate în majoritatea celor nouă luni ale anului 2018, a clasificat acest element pe a treia poziţie ca pondere în veniturile operaţionale (10 la sută). Consolidarea poziţiei acestui element a avut loc şi în contextul reducerii ponderii câştigurilor din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, pe fondul evoluţiei ascendente a ratelor de dobândă”, se mai scrie în raportul citat.

Valoarea activelor sistemului bancar românesc a crescut, în aceeași perioadă, cu 9,5%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu 4% față de finele anului trecut, cu 3,1%, comparativ cu finele primului semestru, și cu 2,4%, comparativ cu mijlocul acestui an, până la aproape 445,2 miliarde de lei, conform datelor Băncii Centrale.

La 30 septembrie 2018, față de aceeași dată a anului trecut, rentabilitatea activelor (indicatorul ROA) era de 1,76%, cu 40 de puncte procentuale de bază peste cea de la aceeași dată a anului trecut, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (indicatorul ROE) era la 16,35%, o creștere cu 3,45 puncte procentuale.

În plus, indicatorul de solvabilitate a rămas în jurul nivelului de 20%, la finele primelor nouă luni ale acestui an, coborând la 19,97%, de la 20,07% la finele primelor șase, și urcând de la 18,98% la aceeași dată a anului trecut. Acest nivel este mult peste cel impus de normele europene, care este de 8%, ceea ce arată că băncile din țara noastră mai au mult spațiu pentru a crește creditarea.

În schimb, rata rentabilităţii activităţii de bază a crescut cu 7,13 puncte procentuale, de la an la an, și cu 9,56 puncte procentuale, față de trimestrul anterior, până la 188,33%.

Sistemul bancar din România a consemnat un profit net cumulat de 1,77 miliarde de lei, în primul trimestru al acestui an, și de 3,6 miliarde de lei pentru primele șase luni.