10.1 C
București
luni, 25 octombrie 2021 - 14:10

Un grup de acționari SIF Transilvania, cu un total de 8%, cere schimbarea conducerii pentru lipsă de transparență și viziune

spot_img

Un grup de acționari ai SIF Transilvania, care dețin împreună 8,09% din capitalul social al societății, a cerut miercuri convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), cu scopul de a schimba managementul și modelul actual de business, în vederea eficientizării și alinierii la practicile europene de bună guvernanță, potrvit unui comunicat de presă.

Acționarii semnatari reprezintă fonduri de investiții și pensii locale și străine, antreprenori și persoane fizice.

”Pentru a-și păstra competitivitatea, România are nevoie de o piață de capital dinamică, conectată la contextul european, la cerințele de reglementare și la oportunitățile de piață. Ne dorim să aducem SIF Transilvania în poziția de lider de piață, cu o viziune de business orientată către performanță și un management eficient, transparent, bazat pe o colaborare autentică cu acționarii”, a declarat, în numele acționarilor semnatari, Radu Toia, acționar SIF Transilvania.

Problemele ridicate de acționarii minoritari:

  • SIF Transilvania a pierdut peste 50 de milioane de euro din cauza ”practicilor și politicilor îndoielnice, lipsei de viziune și de transparență în procesul decizional. Spre exemplu, deciziile de investiții în sectorul hotelier, în active aflate în administrarea SIF Transilvania, au fost luate fără planuri de business asociate și fără o justificare economică. În consecință, resursele investite în proiectele de refacere a hotelurilor au fost cu aproximativ 100% mai mari față de prețul mediu al pieței și nu au obținut rezultate pe măsura potențialului acestora.
  • Fără o analiză economico-financiară detaliată, doar în ultimii 7 ani, SIF Transilvania a investit direct sau indirect aproximativ 100 milioane de euro în hotelurile deținute de cele opt companii hoteliere din portofoliul societății.Aproape niciunul dintre hotelurile renovate nu este în prezent profitabil, iar perspectivele de recuperare a investițiilor într-un orizont de timp rezonabil, cu același tip de management învechit, sunt nule.
  • În privința alinierii la legislația europeană, acționarii propun aprobarea depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, până la data de 31 martie 2016, a cererii de autorizare a Societății ca fond de investiţii alternative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015.
  • Acționarii cer un rol mai mare în actul decizional, pentru reformarea SIF Transilvania și îmbunătățirea actului de management. Noua echipă de management ar trebui să elaboreze strategia de dezvoltare viitoare a Societății, bazată pe o abordare de tip „private equity”, raportată în principal la deţinerile majoritare de capital ale Societăţii în domeniul turismului, în domeniul dezvoltării imobiliare şi în cel al instituţiilor financiare non-bancare, și să o supună ulterior aprobării adunării generale a acţionarilor Societăţii.

Acționarii semnatari sunt: Fondurile Deschise de Investiții (Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic, Certinvest XT Index, Certinvest BET FI Index); Fondul de pensii private “Pensia mea”; Fondul străin de investiții Broadhurst Investments Limited; persoane fizice: Corin Ioan Trandafir, Ilie Stoichescu, Constantin Frațilă, Maria Alexandra Frațilă, Gabriela Alexe, Radu Ciuceanu, Radu Toia.

SIF Transilvania (SIF3) este o societate pe acțiuni, are sediul în Brașov și funcționează ca o societate de investiții financiare de tip închis, administrată în sistem dualist de către un directorat sflat sub controlul unui consiliu de supraveghere. Acțiunile SIF3 sunt tranzacționate la BVB. Portofoliul de acțiuni include pachete de acțiuni în 200 de societăți, aproximativ jumătate fiind cotate la burse.

Principalele sectoare de activitate în care SIF3 deține participații sunt turismul, sistemul financiar-bancar și energia. La sfârșitul trimestrului 3, activele societății înregistrau o valoare totală de 1,16 miliarde de lei. Președinte-director execturiv este Mihai Fercală, iar președintele Consiliului de Supraveghere este Ștefan Szabo.

sift