3.1 C
București
duminică, 5 decembrie 2021 - 19:00
No menu items!

UE adoptă primul instrument juridic pentru integrarea romilor

spot_img

 romi-tabara

Uniunea Europeană adoptă primul instrument juridic pentru integrarea romilor, toate cele 28 de state membre angajându-se să pună în aplicare un set de recomandări propuse de Comisia Europeană pentru a intensifica integrarea economică şi socială a comunităţilor de romi.

„Acordul de azi este un semnal puternic arătând că statele membre sunt dispuse să abordeze direct sarcina dificilă a integrării romilor. Miniștrii și-au exprimat angajamentul unanim de a îmbunătăți practic situația comunităților de romi”, a declarat comisarul european pentru justiție, Viviane Reding, citată într-un comunicat al CE, potrivit Agerpres.

„Instrumentele principale de integrare a romilor se află acum în mâinile statelor membre și este important ca vorbele să fie transpuse în fapte. Nu vom ezita să le reamintim țărilor UE angajamentele asumate și ne vom asigura că le vor respecta”, a adăugat Reding.

La rândul său, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, Laszlo Andor, a apreciat că adoptarea recomandării demonstrează în mod clar angajamentul comun al statelor membre de a îmbunătăți condițiile de trai ale populației de etnie romă din întreagă Europă.

„Este necesar ca statele membre să aloce fonduri europene substanțiale în perioada 2014-2020, precum și fonduri naționale, pentru a ajuta comunitățile rome să își valorifice pe deplin potențialul și, de asemenea, să demonstreze voința politică la toate nivelurile pentru a asigura cheltuirea judicioasă a fondurilor”, a mai spus Andor.

Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre adoptată luni conține orientări specifice pentru a ajuta statele membre să își accelereze eforturile. Aceasta recomandă statelor membre să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației, consolidând cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor convenit în 2011 de toate statele membre.

Având la bază rapoartele CE referitoare la situația romilor din ultimii ani, recomandarea se axează pe cele patru domenii în care liderii UE au stabilit obiective comune pentru integrarea romilor în cadrul Uniunii Europene pentru strategiile naționale de integrare a romilor, respectiv accesul la educație, la locuri de muncă, la servicii de sănătate și la locuințe. Pentru realizarea acțiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor membre să aloce pentru integrarea romilor nu numai fonduri ale UE, ci și fonduri naționale și din sectorul privat.

În plus, recomandarea oferă statelor membre orientări privind politici transversale pentru integrarea romilor, cum ar fi asigurarea implementării strategiilor la nivel local și a respectării normelor împotriva discriminării, aplicarea unei strategii de investiții sociale, dar și asigurarea protecției copiilor și femeilor de etnie romă și identificarea de soluții pentru reducerea sărăciei.

Deși recomandarea nu are caracter juridic obligatoriu, statele membre ar trebui să pună în practică măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația populației de etnie romă. Potrivit raportului privind progresele înregistrate publicat de CE în luna iunie, statele membre trebuie să amelioreze punerea în aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. În primăvara anului 2014, CE va elabora un nou raport referitor la progresele înregistrate de statele membre.

În mai 2013, pe baza propunerii Comisiei, în cadrul semestrului european, Consiliul a adresat recomandări specifice cu privire la aspecte legate de romi unui număr de cinci state membre — Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia. În aceste recomandări specifice fiecărei țări se solicită celor cinci state membre să asigure punerea în aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor și să integreze măsuri specifice referitoare la romi în politicile orizontale relevante.

Pentru a obține rezultate tangibile, începând din 2014 ar trebui asigurate alocările bugetare din resurse naționale și europene. Fondurile structurale ale UE, în special Fondul Social European (FSE), vor rămâne o pârghie financiară importantă pentru sprijinirea integrării romilor, notează CE în comunicatul citat, iar pentru perioada financiară următoare, CE a propus ca integrarea comunităților marginalizate să devină o prioritate specifică de investiții. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor financiare corespunzătoare, statele membre trebuie să aloce integrării sociale cel puțin 20% din creditele care le sunt alocate de la FSE.

C.A.