14.5 C
București
miercuri, 21 aprilie 2021 - 20:02

Transgaz: Investigația Consiliului Concurenței se referă la proceduri de atribuire a unor contracte de achiziție între 2009-2011, înainte de implementarea managementului privat

SNTGN Transgaz SA informează asupra faptului că, potrivit Convocatorului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) ce va avea loc pe 10 februarie 2019, societatea supune aprobării achiziţionarea de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de specialitate în probleme de dreptul concurenţei, legislaţie şi proceduri europene incidente, care să apere interesele companiei și să minimizeze riscul unei soluţii nefavorabile din Raportul investigației realizate de Consiliul Concurenței, potrivit unui comunicat de presă.

În comunicat de mai precizează: „Subliniem faptul că această investigație se referă la acțiuni vizând modul în care s-au derulat proceduri de atribuire a unor contracte de achiziție de lucrări derulate de Transgaz în perioada 2009-2011, deci înainte de înainte de implementarea managementului privat la Transgaz, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și că nu există investigații ale Consiliului Concurenței cu privire la licitații organizate de Transgaz în ultimii ani.

SNTGN Transgaz SA, companie cu guvernanță corporativă, listată la Bursa de Valori București, are implementat Planul de integritate, conform cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție. Societatea acordă o importanță deosebită administrării eficace și responsabile a tuturor resurselor angajate. Transgaz a răspuns întotdeauna cu promptitudine tuturor solicitărilor formulate de Consiliul Concurenței în ceea ce privește modul de organizare a licitațiilor. SNTGN Transgaz SA, în calitate de entitate contractantă, conform Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publică in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, SICAP, (fost SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro, anunturi de participare, care au atașată întreaga documentatie de atribuire in vederea elaborării și depunerii ofertelor.

Astfel, prin intermediul SICAP se asigură oricărui operator economic interesat, accesul direct, nerestrictionat și deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire. Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale se desfășoară integral online, cu depunerea ofertelor și a solicitărilor de clarificări în SICAP, ceea ce garantează transparența totală a întregului proces de achizitie. Considerăm că pentru corecta și completa informare a tuturor părților interesate de activitatea companiei, aceste precizări sunt foarte importante.

Transgaz riscă o amendă de la Consiliul Concurenţei de aproximativ 4% din cifra de afaceri. Investigaţia Consiliului Concurenţei a vizat modul în care s-au derulat un număr de 11 proceduri de atribuire a unor contracte de achiziţie de lucrări derulate de Transgaz în anul 2011, potrivit unui document publicat pe site-ul companiei.

„Ţinând cont de faptul că, în cadrul Raportului privind investigaţia s-a propus sancţionarea SNTGN Transgaz SA pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin (1) din Legea Concurenţei nr. 21/1996 şi ale art. 101 din TFUE cu o amendă încadrată de la 0,5% până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul anterior sancţionării faptei, conform prevederilor art. 55, alin (1) din Legea nr. 21/1996, respectiv o amendă în cuantum de 4% din cifra de afaceri totală realizată în anul anterior sancţionării faptei, cu propunerea aplicării unui cuantum adiţional 2,58% din cuantumul determinat în funcţie de gravitatea faptei (având în vedere durata medie a faptei) şi aplicării unei reduceri de 25% din nivelul de bază, determinat în funcţie de gravitate şi faptă, este imperios ca societatea noastră să asigure o expertiză juridică de specialitate pentru a minimiza discul unei soluţii nefavorabile, prin apărarea intereselor SNTGN Transgaz SA de către o societate de avocatură specializată în probleme de dreptul concurenţei, legislaţie şi proceduri europene incidente”, se arată în documentul Transgaz.

Transgaz propune un plafon pentru onorariul avocaţilor de 100.000 de euro.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) și răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiența economică și protecție a mediului înconjurător. În îndeplinirea misiunii asumate, compania desfășoară activitatea de transport gaze naturale în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor europene și naționale în vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte.

Emanuel Stan