1.5 C
București
vineri, 28 ianuarie 2022 - 2:22
No menu items!

Toate dosarele de retrocedări de pe rolul instanțelor vor fi judecate până la capăt

spot_img

ciocan-justitie

Toate dosarele privind cereri de retrocedare aflate deja pe rolul instanțelor vor fi judecate până la capăt și, doar după o hotărâre definitivă și irevocabilă a magistraților, vor fi transmise Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, pentru emiterea titlurilor de proprietate. Aceasta este consecința unei decizii luate, miercuri, de Curtea Constituțională a României (CCR).

Concret, CCR a decis că articolul 4 din Legea 165 /2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv de comunişti este neconstituţional dacă se aplică în cazul dosarelor aflate în curs de judecată la instanţe.

Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.4 teza a doua din Legea nr.165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin.(1) din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii.

Curtea Constituțională a României

Articolul 4 , supus dezbaterii CCR, prevede că “dispoziţiile prezentei legi (Legea 165 /2013 – n.r.) se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei“.

Articolul 34 din aceeaşi lege stabileşte că “(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.(2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naţionale ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.(3) Numărul dosarelor prevăzute la alin. (1) şi data înregistrării dosarelor prevăzute la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite”.

R.D.