Taxa auto, anulată oficial. Cum vă puteți recupera banii

O cerere la Fisc este suficientă pentru recuperarea taxei, chiar și pentru cei care au procese pe rol, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată miercuri de Guvern

Taxa auto va putea fi recuperată printr-o cerere la ANAF, fără a mai fi nevoie de o acţiune în instanţă a solicitanţilor. Inclusiv cei care au procese pe rol pot renunţa la ele pentru a recupera banii pe cale administrativă, potrivit unei ordonanţe adoptată miercuri de Guvern.

Proprietarii de mașini pot cere restituirea taxei prin cerere adresată Fiscului. Cererile se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, prin decizie care i se comunică celui care solicită returnarea sumei,  în maximum 10 zile de la emitere.

Persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia pe cale administrativă, fără a mai fi nevoie să deschidă acţiune în instanţă.

ordonanța care modifică OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu

Împotriva deciziei Fiscului (dacă această instituție refuză restituirea sumelor), precum şi în cazul în care cererea nu a fost soluţionată în termenul legal, persoana interesată poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată. Contestaţia se soluţionează în 45 de zile de la înregistrare.

Dacă nici în acest termen solicitarea de restituire a taxei nu este soluţionată sau persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, persoana interesată poate face plângere la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Pot solicita restituirea vechii taxe auto prin cerere la ANAF şi cei care au în prezent procese pe rol.

Sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, percepute în trecut, precum şi dobânzile datorate contribuabilului, actualizate cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică, se restituie conform prevederilor legale în vigoare, respectiv pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20 la sută din valoarea acestora.

Procedura de efectuare a plăţii va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului, mai prevede aceeași ordonanță.

Restituirea sumelor se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

Proprietarii de mașini nu au scăpat însă de taxe. În cazul autovehiculelor rulate pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale, a taxei pe poluare sau taxei pentru emisiile poluante, este obligatorie plata timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate.

NICIUN COMENTARIU