10.9 C
București
luni, 25 octombrie 2021 - 19:44

Străinii care cer azil în România, peste 1.100 lei pe lună, mai mult ca pensionarii și minimul pe economie

spot_img

Guvernul a dat noi reglementări pentru solicitanții de azil în țara noastră, astfel încât să crească gradul de integrare a acestora, să le respecte drepturile, dar să și prevină, în același timp, migrația ilegală.

Proiectul de lege prevede ca fiecare solicitant de azil lipsit de mijloace materiale să primească, lunar, 1.117 lei în sezonul cald și 1.185 lei în sezonul rece, pentru cheltuieli legate de hrană, cazare sau îmbrăcăminte.

În cazul în care capacitatea de cazare a Inspectoratului pentru Imigrări ar fi depășită, solicitanții de azil ar putea cere bani în plus pentru a-și plăti chiria, 1,08 din indicatorul social de referință (în 2015, ISR este de 500 lei). Această sumă va fi acordată cel mult 12 luni.

Solicitanții de azil pot fi examinați medical și pot intra în programele naționale de sănătate, au acces pe piața muncii și beneficiază de măsurile de protecție socială, inclusiv asigurare pentru șomaj.

Inspectoratul pentru Imigrări va avea posibilitatea folosirii de traducători sau interpreți din dialecte atunci când va avea nevoie și îi vor fi decontate expertizele medico-legale sau cele ale unor specialiști, atunci când va cere.

De exemplu, în cazul unui solicitant de azil minor neînsoțit se va putea apela la expertiza medico-legală de evaluare a vârstei, care se va efectua cu respectarea demnității individuale a minorului și utilizându-se metodele cele mai puțin invazive. Anterior efectuării expertizei medico-legale, solicitantul de azil minor neînsoțit și reprezentantul său legal (desemnat de autorități în cel mai scurt timp de la sosirea acestuia în țară) vor fi informați cu privire la modalitățile acestei proceduri sau, în cazul unui eventual refuz, cu efectele pe care le implică această decizie.

Comunicat Guvern

Guvernul solicită ca în cazul unei cereri de azil depusă tardiv, aceasta să nu fie respinsă exclusiv din acest motiv. Solicitanții de protecție internațională vor primi un cod numeric personal, iar reprezentanții UNHCR vor avea acces la documentele acestor persoane. Cei care se încadrează în măsurile restrictive, de izolare în spații închise special amenajate, nu vor rămâne în această situație mai mult de 60 de zile, timp în care fiecare situație va fi analizată individual, eventual de un organism judiciar.

Această măsură reflectă necesitatea justificată a statului de a stabili dacă persoana este un solicitant de azil care are nevoie de protecție internațională sau că persoana în cauză constituie o amenințare la adresa securității naționale. Pentru asigurarea managementului spațiilor închise pentru cazarea solicitanților de protecție internațională cu respectarea drepturilor procedurale şi standardelor impuse de legislația națională şi internațională în materie, se are în vedere, în perioada 2016-2018, amenajarea, în incinta actuală a centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanților de azil, a spațiilor închise special amenajate, dotarea lor specifică și asigurarea personalului necesar. În următoarea etapă, începând cu 2019, se are în vedere construirea și dotarea de noi centre.

Comunicat Guvern

Guvernul mai menționează că la elaborarea acestui proiect de lege s-a avut în vedere adaptarea condițiilor de primire a solicitanților în scopul respectării angajamentelor asumate de România, în calitate de stat membru al UE.

S. Marinescu