SPP și DGPI, direct responsabile pentru securitatea ministrului de interne, potrivit legii

Ministrul de interne Carmen Dan

Cel puțin două instituții de siguranță națională erau obligate să asigure securitatea ministrului afacerilor interne, în cazul posibilei interceptări ilegale al acestuia prin sisteme de înregistrare audio.

Serviciul de Protecție și Pază, condus de Lucian Pahonțu, și Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, sunt două dintre instituțiile care au atribuții în asigurarea securității unui ministru, în special al celui de interne.

Potrivit Legii 191/1998 privind funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, instituția, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuții: a) organizează și execută activități pentru prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor a căror protecție este obligat să o asigure, precum și pentru realizarea pazei și apărării sediilor de lucru și reședințelor acestora; b) organizează și desfășoară activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare, numai pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condițiile stabilite prin lege. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităților abilitate prin lege, pentru verificarea și valorificarea acesteia.

Mai mult decât atât, articolul 14, alineat i) prevede că SPP „execută, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acțiuni pentru căutarea, identificarea și neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele păzite”.

În afară de SPP, Direcția Generală de Protecție Internă are, prin OUG 76/2016, printre atribuții, potrivit artricolului 10, litera a), desfășurarea de „activități de informații, contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne”.

Chiar dacă ministrul de interne a refuzat serviciile SPP, această instituție are obligația de a asigura, în anumite situații, securitatea demnitarului. Peste SPP, DGPI are oricum obligația de a veghea la siguranța ministrului de interne.

Ioana Theodoru

NICIUN COMENTARIU