10.9 C
București
luni, 25 octombrie 2021 - 17:56

Service-urile și spălătoriile auto din cartiere dispar. Mașinile nu mai pot fi parcate în fața locuințelor

spot_img

Este ordinul Ministerului Sănătăţii emis în februarie 2014

service_spalatorie_1

Conform unui ordin al Ministerului Sănătăţii, publicat la sfârşitul lunii ferbuarie în Monitorul Oficial, proiectanţii nu mai au voie să amenajeze parcări la mai puţin de 5 metri de fereastra unei camere de locuit.

Niciun service auto ori spălătorie auto nu mai are voie să funcţioneze în România la mai puţin de 15 metri de o locuinţă. Similar, depozitele de fier vechi amenajate la mai puţin de 50 de metri de o casă trebuie închise. Noua reglementare privind igiena şi sănătatea publică modifică un ordin similar din 1997 şi introduce reguli greu de îndeplinit în viaţa reală.

Unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

Ordinul 119/2004 din 4 februarie 2014

Pe lista de reglementări se află inclusiv o regulă privind distanţa minimă la care poate fi parcată o maşină faţă de fereastra camerei de locuit: 5 metri.

La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:
a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;
b) spaţii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;
c) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto.

Ordinul 119/2004 din 4 februarie 2014

Mihaela Chiper