9.3 C
București
vineri, 29 octombrie 2021 - 0:41

Semnele sfarsitului lumii – Parintele Calistrat (Video)

spot_img

De când a inceput această criză mondială a pandemie, a crescut enorm preocuparea pentru momentul sfârșitului lumii. Cu toate ca Sfanta Scriptura nu ne permite sa prevedem cu sigu­ranta momentul in care se va produce sfarsitul lumii, ea ne ofera totusi cateva semne care indica apropierea sfar­sitului ei.

Acestea sunt profețite ca fiind semne ale apropierii Judecății de Apoi :

1) Se va înmulți foarte mult cunoașterea, atât cea teologică, cât și cea omenească (științifică) (Daniel 12, 4); 2) Se vor arăta proroci mincinoși, creștini mincinoși și falși îndrumători spirituali (Matei 24, 5; Matei 24, 23-27); 3) Vor fi războaie, foamete, cutremure, epidemii (Matei 24, 6-8); 5) Vor fi vremuri de prigoană (Matei 24, 9-10); 6) Se va înmulți răul, se va răci dragostea („nu va mai fi cărare de la vecin la vecin”), se vor înmulți și vor crește patimile omenești (Matei 24, 12; II Timotei 3, 1-5); 7) Se va propovădui Evanghelia la toată făptura (Matei 24, 14); 8) Vor stăpâni indiferența și preocuparea doar pentru cele materiale, „precum a fost în zilele lui Noe” (Matei 24, 37-39).

Semne ce urmează să se împlinească:

1) Va fi o mare apostazie, „va veni lepădarea de credinţă” (II Tesaloniceni 2, 1-3); 2) Va înceta săvârșirea Sfintei Liturghii (cf. și Daniel 12, 11); 3) Se va rezidi templul lui Solomon sau conducerea Bisericii va fi preluată de Antihrist, depinde cum se tâlcuiește cuvântul despre „fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” (II Tesaloniceni 2, 4); 4) Se va converti în întregime sau în cea mai mare parte la creștinism poporul lui Israel (Romani 11, 25-32); 5) „Puterile cerurilor se vor zgudui”, soarele, luna și stele nu vor mai străluci (Matei 24, 29 și Luca 21, 25-28); 6) Va veni Antihristul, care va încerca să imite modul în care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, căutând să amăgească și să înșele cu falsă evlavie și dându-se drept un împăciuitor al tuturor, până ce va fi pus conducător peste toată lumea (II Tesaloniceni 2, 3-4); 7) Vor veni cei doi proroci care „au fost mutați la cer” fără a trece prin moarte, Enoh și Ilie, care timp de trei ani și jumătate vor proroci și vor anunța A Doua Venire a Domnului (Facerea 5, 24; Cartea a patra a Regilor 2, 11-12; Apocalipsa 11, 3-13).

1. Predicarea Evangheliei la toate popoarele (Matei 24, 14); 2. Convertirea poporului iudeu la cres­tinism (Matei 24, 10 si 12); 3. Caderea multora de la credinta, amagiti de prooroci mincinosi (Matei 24, 4); 4. Inmultirea razboaielor si a vestilor despre razboaie (Matei 24, 67); 5. Mari catastrofe in natura (Matei 24, 7 si 29); 6. Venirea lui Enoh si Ilie (Apocalipsa 19, 1); 7. Aparitia lui Antihrist (II Tesaloniceni 2, 3 – 11; I Ioan 2, 18), care va savarsi impreuna cu apostolii sai min­cinosi tot felul de semne ca sa amageasca pe oameni. Acesta se va substitui lui Hristos si va prigoni cu furie pe alesii Domnului (Matei 24, 5 si 11); 8. Aratarea pe cer a “semnului Fiului omu­lui” (Matei 24, 30), adica a crucii.

Sfanta Scriptura spune totusi ca sfarsitul se va produce pe neasteptate, asa cum arata Sfantul Apostol Petru: “Iar ziua Domnului va veni ca un fur, cand cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzand, se vor desface, si pamantul si lucrurile de pe el vor arde cu totul” (II Petru 3, 3-4, 10).

E adevărat că și apostolii aveau preocupări despre cele ultime. De aceea i se și adresează Mântuitorului, căutând să afle cât mai multe detalii: „Când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?” (Matei 24, 3). Însă Mântuitorul nu le indică un moment anume: „Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24, 36).

Cartea Apocalipsei poate speria sau chiar îngrozi pe mulți. Cuvintele de final ale acestui text cu care se încheie canonul Noului Testament sunt: „Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse! Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi, cu toţi! Amin” (Apocalipsa 22, 20-21). Așadar, despre dorita A Doua Venire a Domnului este vorba. În fond, despre bucuria întâlnirii depline cu El!

„Vremea este aproape“ – Profeţia Mântuitorului prezentată în cele ce urmează impune o cercetare mai detaliată – Caracterul evangheliei după Luca:

“Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se risipească.
Şi ei L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, când oare, vor fi acestea? Şi care este semnul când au să fie acestea?
Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.
Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.
Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.
Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi.
Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu.
Şi va fi vouă spre mărturie.
Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde;
Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri.
Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi.
Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu.
Şi păr din capul vostru nu va pieri.
Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.
Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui.
Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarină să nu intre în el.
Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise.
Dar vai celor care vor avea în pântece şi celor care vor alăpta în acele zile. Căci va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie împotriva acestui popor.
Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor.
Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.
Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina.
Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.
Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.
Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi copacii:
Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la voi înşivă ştiţi că vara este aproape.
Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu.
Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea.
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,
Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.
Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.”(Luca 21-6,36)