O cugetare filozofică a lumii care trece..
 
“Țărână suntem toți țărână,
E de prisos orice trufie
ce-a fost, în veci are să fie
Din noi nimic n-o să rămână.”
 
Alexandru Macedonski