1.4 C
București
luni, 6 decembrie 2021 - 2:14
No menu items!

România alocă mai puțin de 1% din PIB pentru cercetare-dezvoltare

spot_img

cercetare

România a alocat, în 2012, 0,5% din PIB pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv 2,8 miliarde de lei, în creștere nesemnificativă față de 2011. Datele Institutului Național de Statistică arată că, la sfârșitul anului trecut, în acest domeniu lucrau peste 42.600 de salariați.

”În anul 2012, au fost cheltuite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în cele patru sectoare de performanţă  2,87 miliarde de lei, din care 2,35 miliarde de lei cheltuieli curente, respectiv 82%, şi 517 milioane de lei cheltuieli de capital, respectiv 18%”, arată INS.

Ponderea cheltuielilor de capital pentru dotarea unităţilor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare a scăzut cu 1,2 puncte procentuale în 2012, faţă de anul 2011. Anul trecut, cercetarea  fundamentală  a înregistrat o scădere de 2% în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu 2011, respectiv de la 43,4% la 41,4%.

Cercetarea aplicativă a avut o creştere  de 2,2 puncte procentuale în cheltuielile totale, respectiv de la 39,2% la 41,4%. Dezvoltarea experimentală s-a menţinut ca pondere la acelaşi nivel în cheltuielile totale în anul 2012, faţă de anul 2011.

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare în anul 2012, fondurile publice au cea mai ridicată pondere, respectiv 49,9%, urmate de sursele de la întreprinderi, respectiv 30,9%.

Din fondurile publice, cele mai mari sume au primit unitǎţile din sectorul guvernamental (59,5%), urmate de unitǎţile din sectorul învǎţǎmânt superior (25,0%). Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinatate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (37,7%) şi sectorul învăţământ superior (35,9%).

Intensitatea cercetării (calculată ca raport între cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare şi produsul intern brut) în anul 2012, a înregistrat o pondere de 0,49%, în creştere cu 0,01 puncte procentuale faţă de anul 2011.

Cheltuiala provenită din fondurile publice deţine o pondere în produsul intern brut de 0,24% în anul 2012, în creştere  cu numai 0,01 puncte procentuale faţă de anul 2011. La 31 decembrie 2012, lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare 42.674 persoane, din care 19.774 erau  femei, reprezentând 46,3%.

După nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2012, 35.315 aveau studii superioare (82,8% din total), iar 7.359 aveau alt nivel de  pregătire, exclusiv superioară. Salariaţii cu titlul de doctor şi cei cu studii superioare de lungă durată au avut ponderea cea mai ridicată, respectiv 36,1% şi 31,8%, iar cea mai mică pondere au avut salariaţii cu studii superioare de scurtă durată, de 2,3%.

În anul 2012, numărul persoanelor cu titlu de doctor care lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare  a fost de 15.414 persoane, mai mult  cu 773 persoane faţă de anul 2011, din care femei cu titlu de doctor 6.938, respectiv 45%.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2012, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători – 65,2% din total, respectiv 27.838 salariaţi, în creştere cu 2.349 salariaţi, faţă de anul 2011. Ponderea categoriei „tehnicieni şi asimilaţi” a fost de 13,6%, respectiv 5.800 de salariaţi.

Cosmina Croitoru