6.2 C
București
joi, 28 octombrie 2021 - 10:49

Remus Borza, condamnat la închisoare. Nu mai poate fi nici avocat, nici lichidator

spot_img

Decizia luată luni seara de magistrații Curții Supreme este definitivă

Borza_SZ

Administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani, pentru conflict de interese. În baza deciziei definitive pronunțată luni seara de magistrații Curții Supreme, Borza își pierde și calitatea de avocat, și pe aceea de practician în insolvență.

Aceeași sentință a fost dată și în cazul asociatei lui Remus Borza, Nicoleta Munteanu.

În baza art.2531 din Codul penal anterior cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Borza Remus-Adrian la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese (34 acte materiale). În baza art.71 din Codul penal anterior interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.2 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din Codul penal anterior, ca pedeapsă accesorie. În baza art.81 din Codul penal anterior dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani. În baza art.359 din Codul de procedură penală anterior, atrage atenţia inculpatului Borza Remus Adrian asupra dispoziţiilor art.83 din Codul penal. În baza art.71 alin.5 din Codul penal anterior, pe durata suspendării executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

Curtea Supremă
decizie definitivă

Pe de altă parte, atât Legea privind exercitarea profesiei de avocat, cât și actul normativ care reglementează exercitarea profesiei de practician în insolvență stabilesc că, odată condamnat, Borza își pierde aceste calități.

Calitatea de avocat încetează:

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

Legea 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat /Art. 26

(1) Este nedemnă de a fi practician în insolvenţă: a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

b)persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii de a exercita profesia de practician în insolvenţă, prin hotărâre judecătorească definitivă.

(2) Existenţa nedemnităţii împiedică accesul persoanei în cauză în profesie. Survenirea nedemnităţii determină încetarea calităţii de practician în insolvenţă.

OUG 86/2006 privind exercitarea profesiei de practician în insolvență/Art.25

Concret, interdicția impusă de instanță se referă la exercitarea profesiei de avocat și a celei de practician în insolvență, de care Remus Borza s-a folosit – potrivit instanței – pentru a comite infracțiunea de conflict de interese pentru care a fost condamnat definitiv.

Astfel, potrivit Parchetului Curții de Apel București – care i-a trimis în judecată pe Borza și pe asociata lui – pe 20 iunie 2012 Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a Hidroelectrica SA, administrator judiciar fiind desemnat Euro Insol SPRL, unde asociați sunt Remus Borza (50%) și Nicoleta Munteanu (50%).

Ulterior, Euro Insol SPRL a fost confirmată ca administrator judiciar al Hidroelectrica în ședința Adunării Creditorilor din 14 septembrie 2012 și prin încheierea judecătorului sindic din 3 octombrie 2012.

În cadrul procedurii de insolvență, împotriva tabelului preliminar de creanțe, au fost formulate de către creditori 74 de contestații, iar pentru reprezentarea juridică în legătură cu aceste contestații Remus Borza a propus Comitetului Creditorilor, în ședința din data de 25 octombrie 2012, angajarea societăților de avocatură Borza și Asociații (unde Borza deține 95% din părțile sociale, iar Nicoleta Munteanu 5%) și casa de avocatură P. și Asociații în schimbul unui onorariu de 1.500 euro/dosar.

Comitetul Creditorilor nu a aprobat angajarea celor două societăți de avocatură, ci a hotărât ca angajarea avocaților să se facă în baza unei proceduri competitive și transparente (3 cereri de oferte, cu evitarea conflictelor de interese și cu respectarea principiului maximizării averii debitoarei), în limita unui buget mediu de 3.000 euro, plus TVA/dosar.

Drept urmare, administratorul judiciar a solicitat și a primit 4 oferte: ofertă depusă de SCPA Borza și Asociații cu un onorariu fix de 1.500 euro, plus TVA/dosar pentru toate cele 74 de contestații, fără a se preciza dacă onorariul solicitat este doar pentru fond ori pentru fond și recurs; ofertă depusă de Societatea Civilă Profesională de Avocați V., D. și Asociații cu un onorariu de 35.000 euro/dosar, fără a se preciza dacă onorariul solicitat este doar pentru fond ori pentru fond și recurs; ofertă depusă de Societatea Civilă Profesională de Avocați P. și Asociații cu un onorariu de 1.500 euro, plus TVA/dosar pentru anumite contestații și de 2.500 euro, plus TVA/dosar pentru alte contestații, cu precizarea că onorariul solicitat este doar pentru faza procesuală a fondului și ofertă depusă de Cabinetul individual de avocat D.I. cu un onorariu de 3.000 euro, plus TVA/dosar, cu precizarea că onorariul solicitat este atât pentru fond, cât și pentru recurs.

Prin procesul verbal din data de 5 noiembrie 2012, semnat de Remus Borza, în urma analizei ofertelor, s-a decis încheierea contractelor de asistență juridică cu SCPA Borza și Asociații, Societatea Civilă Profesională de Avocați P. și Asociații și Cabinetul individual de avocat D. I. pentru un onorariu fix de 3.000 euro, plus TVA/dosar, cu precizarea că onorariul stabilit acoperă atât faza procesuală a fondului, cât și pe cea a recursului.

Astfel, între Euro Insol SPRL și SCPA Borza și Asociații au fost încheiate 34 contracte de asistență juridică având ca obiect asistență și reprezentare juridică în 34 de contestații aflate pe rolul Tribunalului București, în care Hidroelectrica avea calitatea de parte.

Toate cele 34 contracte au fost semnate din partea administratorului judiciar Euro Insol de către Nicoleta Munteanu, iar din partea SCPA Borza de către un avocat colaborator al societății de avocatură.

În baza acestor 34 contracte, SCPA Borza a emis către Euro Insol un număr de 34 facturi fiscale, care au fost achitate în totalitate de Euro Insol, prin ordine de plată emise de Remus Borza.

Conform procurorilor, Remus Borza a realizat pentru sine și colega lui, în mod direct, un folos material în cuantum de 559.843,11 lei.

Parchetul arăta că folosul material nu reprezintă un prejudiciu adus unității, astfel încât, fiind o infracțiune de pericol, prin faptele comise nu s-a creat vreun prejudiciu în dauna SC Hidroelectrica SA, iar anchetatorii nu au dispus măsuri asigurătorii în faza urmăririi penale.

R.D.