16.6 C
București
duminică, 1 octombrie 2023 - 7:33
No menu items!

Proiectul de rectificare bugetară e public! Cu cât cresc fondurile de pensii și șomaj

spot_img

Ministerul Finanţelor Publice a publicat, vineri seara, proiectul de ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Acesta va intra în dezbaterea Executivului săptămâna viitoare și prevede, printre altele, majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu peste 29 de milioane de lei, precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, cu suma de 496 de milioane de lei.

Potrivit notei de fundamentare, la bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 29.293 mii lei, prin:

– majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 1.000 mii lei datorată majorării veniturilor curente cu suma de 3.320.398 mii şi diminuării subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu 3.319.398 mii lei.

Majorarea veniturilor curente este influenţată de evoluţia pozitivă a indicatorilor macroeconomici (Fondul brut de salarii la nivel de economie naţională), gradul de încasare a veniturilor din contribuţii de asigurări sociale, de recuperarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale aferente obligaţiilor fiscale declarate şi amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii precum şi de veniturile aferente contribuţiei de asigurări sociale restante încasate prin mecanismul de tip swap (din total obligaţii bugetare restante de 189,8 milioane lei înregistrate în contabilitatea Societăţii comerciale Electrificare CFR S.A. si Telecomunicaţii CFR S.A. şi de 1.074,0 milioane lei înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau partial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii)”, se arată în document.

– majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 28.293 mii lei.

De asemenea, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se modifică: la titlul ”Cheltuieli de personal” se alocă suma de 5.000 mii lei pentru plata drepturilor salariale până la finele anului, iar la titlul ”Bunuri şi servicii” se diminuează cu suma de 5.000 mii lei urmare execuţiei pe primele 6 luni ale anului.

Potrivit proiectului, excedentul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se majorează cu suma de 29.293 mii lei.

Totodată, la bugetul asigurărilor pentru şomaj prin proiectul de act normativ se propune majorarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 496.310 mii lei, prin: diminuarea veniturilor curente aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 175.561 mii lei şi majorarea subvenţiei de echilibrare de la bugetul de stat cu 547.061 mii lei; majorarea veniturilor fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu 124.810 mii lei.

De asemenea, se prevede majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 371.500 mii lei şi majorarea cheltuielilor fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu suma de 54.000 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii creanţelor salariale şi a indemnizaţiilor acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

„Excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj se majorează cu 70.810 mii lei şi este aferent fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale”, se mai arată în proiect. 

Câți bani primesc ministerele. Sume suplimentare și pentru SRI, SIE, STS

Potrivit aceluiași proiect, din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 • Ministerul Sănătății: +3.721,3 milioane lei, din care 1.910,0 milioane lei pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naționale de sănătate, cheltuieli de personal și 1.811,3 milioane lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se propune suplimentarea cu 425,0 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea activităților privind aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate;
 • Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3.002,0 milioane lei, din care: +15 milioane lei Subvenții, +800 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +600 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat, -12,9 milioane lei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale și +1.000 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.244,0 milioane lei. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. Se propune asigurarea sumei de 2.000,0 milioane pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, a sumei de 100,0 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții și a sumei de 144,0 milioane lei pentru Programul de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
 • Ministerul Educației: + 964,4 milioane lei, pe total, din care 210,0 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învățământul preuniversitar și a finanțării de bază a învățământului superior și 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299,0 milioane lei din soldurile anilor precedenți;
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (750,0 milioane lei), achitarea obligațiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală și ridicarea popririi înființată asupra conturilor MIPE și pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);
 • Ministerul Energiei: + 650,59 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) și bunuri și servicii (-1,5 milioane lei);
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +625,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreținerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum și pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum și la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-9,6 milioane lei);
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administrația Națională ”Apele Române” a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligației de plată impusă României ca urmare a litigiului internațional cu OMV Petrom S.A. potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curții Internaționale de la Paris (328,5 milioane lei), precum și pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 ”Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziție pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene derulate de către Administrația Națională ”Apele Române” (1.360,6 milioane lei);
 • Ministerul Finanțelor: +168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+199 milioane lei) și pentru plata drepturilor în condițiile reluării activității personalului la sediile ANAF și instituțiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanțate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) și active financiare (-17,5 milioane lei);
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +150,0 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului național antigrindină (+26,0 milioane lei), pentru onorarea obligațiilor de plată stabilite în sarcina agențiilor de plăți (+2,0 milioane lei), precum și pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituțiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-29,1 milioane lei);
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +134,1 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 150,0 milioane lei necesară atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a 1 milion lei în vederea asigurării drepturilor salariale pentru personalul Autorității. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,9 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării primei campanii de vaccinare antirabică la vulpi (-14,1 milioane lei), la sumele aferente plății creanțelor salariale și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,05 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,9 milioane lei);
 • Serviciul Român de Informații: +116,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale (28,7 milioane lei), plata obligațiilor către furnizorii de utilități și asigurarea funcționalității tehnicii de înzestrare (20,0 milioane lei), asigurarea asistenței medicale pentru personalul instituției (1,3 milioane lei) și a pensiilor militare (65 milioane lei), precum și pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri europene (1,9 milioane lei);
 • Autoritatea Electorală Permanentă: +101,75 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare pentru subvențiile alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice în conformitate cu prevederile art.18 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată (100 milioane lei) și pentru drepturile salariale ale personalului Autorității (1 milion lei);
 • Secretariatul General al Guvernului: +89,9 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere diminuarea cheltuielilor de personal cu 20,8 milioane lei, având în vedere execuția pe primele 6 luni ale anului, precum și suplimentarea cu: 20,8 milioane lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii, 71,8 milioane lei a sumelor alocate pentru sprijinirea cultelor religioase, 8,2 milioane lei pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat și 9,9 milioane lei pentru bursele românilor de pretutindeni;
 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: + 40,65 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu 60 milioane lei pentru derularea programului START UP Nation și cu 7 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare plății drepturilor salariale. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-4,2 milioane lei), subvenții (-14,15 milioane lei) și transferuri (-8 milioane lei);
 • Ministerul Tineretului și Sportului: +23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal și a rentelor viagere care se acordă sportivilor;
 • Academia Română: +22,6 milioane lei, per sold, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;
 •  Serviciul de Informații Externe: +17,25 milioane lei în principal pentru asigurarea drepturilor salariale și 117 milioane lei reprezentând credite de angajament pentru demararea de proiecte multianuale de investiții;
 • Ministerul Justiției: +13,1 milioane lei pentru lucrări de investiții la sediile instanțelor judecătorești;
 • Ministerul Culturii: +12,3 milioane lei pentru realizarea de proiecte culturale și pentru finanțarea instituțiilor publice de cultură din subordine;
 •  Serviciul de Telecomunicații Speciale: + 41,2 milioane lei pentru plata chiriilor aferente spațiilor tehnice și pe piloni închiriate pentru instalarea de echipamente de comunicații (+15,0 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+0,7 milioane lei), pentru continuarea procesului de modernizare și extindere a infrastructurilor și sistemelor de tehnologia informației și de comunicații aflate în administrare (+15,0 milioane lei) și pentru lucrări de investiții angajate în anul 2020 (+10,5 milioane lei);
 • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investițiilor la institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonare.
 • În aplicarea Deciziei Curții Constituționale a României nr.449/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, se propune alocarea de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Știință din România a sumei de 3,5 milioane lei. În conformitate cu prevederile art.14 și art.20 alin.(1) din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările și completările ulterioare, președintele acestei instituții este ordonator principal de credite iar finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi a indemnizaţiilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale. Conducătorul unei instituții finanțate în conformitate cu prevederile lit. b) a art. 62 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, nu poate să dețină calitatea de ordonator principal de credite întrucât această instituție publică nu ar putea să își acorde subvenții ei însăși, fiind necesar ca subvențiile respective să fie aprobate sub formă de transferuri în bugetul altui ordonator principal de credite iar conform alin. (6) al art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ”Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite”. Având în vedere reglementările legale în vigoare în domeniul finanțelor publice, pentru a se putea asigura alocarea de sume de la buget pentru Academia Oamenilor de Știință din România se impune instituirea unei măsuri derogatorii de la Legea nr. 31/2007.
 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -2.781,2 milioane lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3.319,4 milioane lei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.
 • Fondurile alocate de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe nu se modifică.

Proiectul de rectificare poate fi studiat AICI. 

Raluca Dan