7.9 C
București
joi, 15 aprilie 2021 - 10:48

Proiect de MĂRIRE a salariilor angajaţilor din Apărare şi Sănătate, care lucrează în condiţii periculoase

Senatorul PNL Corneliu Dobriţoiu propune majorarea salariilor personalului care lucrează în condiţii periculoase, fiind vizate atât categorii de bugetarii din Sănătate, cât şi militari, poliţişti şi personalul angajat în penitenciare.

Practic, senatorul propune modificarea Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, astfel încât cuantumul sporului din salariul de bază să ajungă până la 60-100% în cazul personalului.

Nivelul sporului acordat ar urma să fie stabilit de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă, la nivel de ramură sanitară, şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Potrivit legislaţiei în vigoare, condiţiile deosebit de periculoase sunt: leprozii, anatomie patologică, TBC. SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, endoscopie intervenţională, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele de asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii.

În acest moment, cuantumul sporului este de 45-85% din salariul de bază.

Inițiativa legislativă vizează și personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care lucrează în condiții de pericol în unitățile de fabricare, experimentare, analiză ori depozitare a munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum și cel care desfășoară activități specifice la calamități naturale ori alte categorii de activități în domeniul situațiilor de urgență cu scopul salvării de vieți omenești și protejării patrimoniului beneficiază de o primă pentru condiții periculoase de muncă, diferențiată în funcție de gradul de pericol și/sau de timpul efectiv lucrat în aceste locuri.

proiect de lege

Pentru militarii sau angajaţii care lucrează în operaţiuni extrem de periculoase, sporul propus ar fi de 37-50% din salariul de bază, iar pentru locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase, Conerliu Dobriţoiu propune majorarea salariului de bază 16-30%, în cazul locurilor de muncă sau operaţiunilor periculoase, creşterea salariului de bază fiind propusă de la 16%.

Potrivit senatorului PNL, salariile cele mai mici sunt pentru personalul contractual – 1537 RON şi maiştri militari – 1569 RON, iar cele mai mari pentru ofiţerii cu funcţii de comandă – 7648 RON.