Primăria sector 6, condusă de Rareş Mănescu, în topul plăţilor ilegale găsite de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a României a publicat raportul privind entităţile administrative controlate în 2015, în topul celor care au făcut plăţi ilegale fiind Primăria sector 6, condusă de Rareş Mănescu.

Toate structurile din cadrul Primăriei sector 6 au făcut plăţi ilegale sau supradimensionate – Administraţia Domeniului Public, Direcţia de Taxe şi Impozite, Administraţia Şcolilor.

Una dintre cele mai mari sume nejustificate este plata de peste 676.000 de euro făcută de Primăria sector 6 pentru plata TVA aferentă achiziţiei clădirii Colegiul Tehnic Poşta, care a fost considerată ilegală, deoarece instituţia beneficia de scutirea acestei taxe. O altă plată necuvenită înregistrată la primăria condusă de Rareş Mănescu a fost cea pentru lucrările de reabilitare termică a blocurilor, suma fiind de peste 1,6 milioane lei.

Nici la capitolul salubrizare stradală nu s-au respectat contractele, deoarece firma Urban a majorat nejustificat, conform inspectorilor, valoarea unor servicii pe care nici nu le-a executat. Primăria a plătit, astfel, nejustificat, 307.000 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 47.000 de lei. Şi pentru reabilitarea sistemului rutier s-au făcut plăţi pentru lucrări inexistente sau supradimensionate, în valoare de aproximativ 200.000 de lei.

Administraţia Domeniului Public de Dezvoltare Urbană sector 6 a plătit ilegal, pentru lucrări neexecutate sau reparaţii inexistente peste 205.000 lei, iar pentru lucrări de deszăpezire, 283.000 de lei. Tot la ADP sector 6 s-au dat 122.000 de lei pentru servicii de pază care nu respectau însă planurile avizate de poliţie. Şi tot la ADP, inspectorii au găsit 143.000 de lei daţi nejustificat pentru lucrări de întreţinere spaţii verzi.

Un capitol aparte în raportul Curţii de Conturi este dedicat cartorului ANL „Constantin Brâncuși”, pentru care administraţia sectorului 6 a suportat de la bugetul local suma de 380.000 de lei pentru reparaţii şi servicii de pază, fără ca aceste sume să fie recuperate de la beneficiari – proprietarii locuinţelor. Nici chiria şi cota de întreţinere pentru unii locatari din acest cartier nu a fost plătită sau a fost plătită cu întârziere, Direcţia de Administrare a Fondului locative sector 6 fiind acuzată că nu a încasat nici penalităţile aferente, în sumă de 75.000 de lei.

Din auditarea fondurilor publice alocate către entitățile din subordinea Sectorului 6 în conformitate cu prevederile pct. 260 din Regulament, s-a constatat nerespectarea principiului economicității de Direcția de Administrare a Fondului Locativ în cazul achiziției unor servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice în sumă de 94 mii lei, în condițiile în care instituția are salariați angajați cu astfel de atribuții în cadrul compartimentului achiziții și aprovizionare. Decontarea de Sectorul 6 a unor servicii de întreținerea, reparații, mentenanță echipamente periferice, calculatoare, servere, site-uri, fără întocmirea tuturor documentelor din care să rezulte exactitatea și realitatea sumelor datorate.

Raport Curtea de Conturi

Sofia Marinescu

NICIUN COMENTARIU