3 C
București
vineri, 21 ianuarie 2022 - 18:55
No menu items!

Platformă publică la CE pentru monitorizarea PNRR-urilor

spot_img

Comisia Europeană a lansat, miercuri, tabloul de bord privind redresarea și reziliența, o platformă publică online menită să arate progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență în ansamblu, precum și a planurilor naționale.

Potrivit unui comunicat al instituției, tabloul de bord este, în primul rând, un instrument de afișare transparentă a informațiilor destinate cetățenilor UE cu privire la punerea în aplicare a MRR.

Acesta va servi, de asemenea, ca bază pentru pregătirea rapoartelor anuale ale Comisiei privind punerea în aplicare a MRR și a raportului de evaluare către Parlamentul European și Consiliu, precum și pentru dialogul privind redresarea și reziliența dintre Parlament și Comisie.

Site-ul web al tabloului de bord privind redresarea și reziliența conține secțiuni dedicate îndeplinirii jaloanelor și a țintelor, precum și secțiuni privind plățile din cadrul MRR. Pe site sunt disponibile și date specifice compilate de Comisie, cum ar fi cheltuielile pentru fiecare domeniu de politică și o defalcare a cheltuielilor verzi, digitale și sociale în cadrul mecanismului. Tabloul de bord furnizează, de asemenea, informații calitative prin intermediul unor analize tematice ale punerii în aplicare a planurilor în domenii de politică specifice.

Tabloul de bord conține două tipuri de informații, datele colectate de Comisie și datele colectate de statele membre.

Statele membre vor raporta cu privire la indicatorii comuni de două ori pe an, până la 28 februarie și 31 august. Comisia va actualiza ulterior datele de pe site-ul web al tabloului de bord până în aprilie și octombrie. Prima raportare cu privire la indicatorii comuni va avea loc în februarie 2022.

Această primă versiune a tabloului de bord, astfel cum a fost publicată astăzi, conține date privind planurile prezentate până în prezent de statele membre, aprobate de Comisie și de Consiliu (22 de planuri până la ora actuală). Cifrele vor fi actualizate pe măsură ce vor fi aprobate mai multe planuri. Jaloanele și țintele vor fi considerate ca fiind îndeplinite odată ce un stat membru a furnizat Comisiei dovezi că a îndeplinit jalonul sau ținta, iar Comisia le-a evaluat pozitiv printr-o decizie de punere în aplicare.

                                                                                                                  Adina Silav