16.3 C
București
marți, 3 octombrie 2023 - 4:16
No menu items!

Persoanele sărace din Tulcea, defavorizate de primărie. Cantina socială ajunge supermarket

spot_img

Primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, este acuzat că a girat un schimb imobiliar dezavantajos pentru municipalitate între primărie și o firmă privată. Este vorba despre schimbul de imobile făcut cu societatea Donaris SA Tulcea, în perioada noiembrie-decembrie 2012. Tranzacția este, potrivit unor surse din Primăria Tulcea, net dezavantajoasă pentru municipalitate, atât prin prisma valorii celor două bunuri, cât şi prin efectele în plan social.

În şedinţa din 28 noiembrie, urmare a solicitării formulate de firma Donaris, promovată în Consiliul Local Tulcea de primarul Constantin Hogea, a fost aprobat de principiu un schimb de imobile între această societate şi municipiul Tulcea, respectiv imobilul situat în str. Isaccei nr. 73, compus din clădirea Cantina Socială Venus, în suprafaţă construită la sol de 610 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1.549 mp, proprietate a municipalităţii şi imobilul situat în Tulcea, str. Viticulturii nr. 8, compus din clădire restaurant în suprafaţă construită de 309,15 mp şi teren aferent în suprafaţă de 2.117 mp, proprietatea firmei în cauză. În hotărâre se menţiona că schimbul efectiv urma a se realiza după însuşirea de către Consiliul Local a rapoartelor de evaluare.

Primarul Constantin Hogea a cerut dezbaterea cu celeritate a acestui acord de principiu, întocmind o expunere de motive din care reiese că imobilul pe care îl ceda municipiul Tulcea nu mai era folosit, întrucât firma care administra cantina socială, Venus SA Tulcea, a fost radiată prin sentinţa civilă nr. 3745/ 05.10.2011, deoarece nu au fost depuse situaţiile financiare aferente anilor 2008 şi 2009. Cu toate acestea, imobilul respectiv servea în continuare drept cantină socială subordonată Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. Mai mult, primarul nu a explicat consilierilor ce utilitate are pentru municipalitate imobilul pe care îl primeşte în schimb, adică ce interes are oraşul în această afacere.

Proiectul de hotărâre aferent acestui prim demers nu a fost redactat înainte de convocarea şedinţei, pentru a nu fi transmis spre studiere consilierilor locali, fiind inclus pe ordinea de zi cu câteva zile înaintea şedinţei. În acest mod, primarul Constantin Hogea s-a asigurat de faptul că acei consilieri locali, aflaţi în afara influenţei sale, nu vor avea timp suficient să studieze proiectul şi documentaţia aferentă acesteia şi, în acest fel, să identifice aspectele neconforme cu realitatea din cadrul acesteia, aspect ce ar fi dus la obiecţii din partea celor în cauză, cu riscul respingerii proiectului.

Urmare a primirii acestei aprobări, în şedinţa din data de 20 decembrie 2012, au fost aprobate rapoartele de evaluare şi efectuarea schimbului de imobile între municipiul Tulcea, prin Consiliul Local, şi Donaris SA. În urma acestor evaluări, întocmite de Bogdan Mucileanu, singura persoană considerată suficient de calificată de către primar pentru a face rapoartele de acest tip pentru Primăria Tulcea, imobilul aparţinând municipalităţii a fost evaluat la suma de 115.600 euro, iar cel al Donaris la 119.500 euro. Astfel, graţie acestui evaluator, soţul Cristinei Daniela Mucileanu, şefa Serviciului Sport, Cultură şi Relaţii Internaţionale din Primăria Tulcea, a rezultat o diferenţă de 3.900 Euro pe care Primăria urmează să o plătească eşalonat persoanei juridice care a iniţiat schimbul.

În evaluările redactate, se pare că a fost ignorată diferenţa dintre suprafeţele construite (576 mp pentru imobilul primăriei faţă de 309,15 mp pentru cel deţinut de Donaris), poziţionarea mai bună a imobilului primăriei (zonă rezidenţială urbană, mediană faţă de zona de depozitare şi servicii, urbană, periferică), precum şi de diferenţa în ceea ce priveşte dotările urbane, netă în favoare clădirii municipalităţii, care dispune suplimentar faţă de cea a firmei în cauză de reţea de termoficare şi reţea de gaze. De asemenea, la evaluarea terenului firmei Donaris nu se face referire la faptul că, din suprafaţa totală a acestuia, respectiv 2.117 mp, utilizabili sunt doar 1.544 mp, restul de 573 mp fiind afectaţi de un drept de servitute pentru societăților Pro-Design SRL Tulcea şi Romtour Internaţional SRL, având practic utilizarea de drum interior, ceea ce reduce drastic valoarea de piaţă. Atfel, terenul firmei Donaris a fost evaluat la 63.500 euro, iar terenul primăriei, în suprafaţă de 1.549 mp, dar cu o mult mai bună poziţionare (zona mediană faţă de zona de periferie), cu acces superior la utilităţi şi la reţeaua de transport în comun, a fost evaluat la 62.000 Euro.

Relevantă pentru faptul că firma respectivă a fost favorizată de către primar, este aprobarea de principiu a schimbului de imobile în şedinţa de consiliul local din luna noiembrie, fără ca Donaris să depună vreo dovadă a proprietăţii asupra acestui imobil. Societatea a intrat în proprietatea imobilului în data de 17 decembrie 2012, prin contractul de donaţie autentificat cu nr. 2782 de notarul Frosina Ene, încheiat cu Daniel Mocanu şi Georgeta Mocanu, principalii acţionari şi administratorii agentului economic. Soţii Mocanu au dobândit imobilul prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2781 din 17.12.2012 de notarul Frosina Ene, de la SC Agromec Tulcea SA, pentru suma de doar 100.000 lei (aproximativ 22.000 euro). La aceeaşi dată a fost redactat şi raportul de evaluare a imobilului în cauză de către Bogdan Mucileanu.

Urmare acestui schimb, noua cantină socială, deschisă în imobilul oferit de Donaris, este mult mai greu accesibilă persoanelor defavorizate ce beneficiau de serviciile sociale oferite de vechea cantină, acestea fiind nevoite să se deplaseze în zona periferică din sudul oraşului, prin mijloace proprii, în zonă neexistând traseu de transport în comun. Practic, cei ce beneficiază de două mese calde pe zi, prânz şi cină, vor avea de parcurs zilnic minim 6 km (cea mai apropiată staţie de autobuz se află la circa 1,5 km).

Mai mult, în urma schimbului de imobile, operat efectiv prin contractul nr. 57 din 16 ianuarie 2013, clădirea situată pe str. Viticulturii nr. 8 a fost dată iniţial în administrarea Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu (D.I.A.P.), iar abia în şedinţa din 28 martie, Consiliul Local Tulcea a aprobat transmiterea acestuia în administrarea DAPS, pentru a se înfiinţa noua cantină aocială.

Astfel, în condiţiile în care la jumătatea lunii ianuarie 2013 imobilul din str. Isaccei nr. 73 a fost predat efectiv către S.C. DONARIS S.A, fiind demarate lucrările de renovare şi transformare a acestuia într-un supermarket, activitatea cantinei sociale a fost suspendată pentru o perioadă de peste două luni.

Cantina socială Venus din Tulcea va fi transformată în supermarket
Cantina socială Venus din Tulcea va fi transformată în supermarket

Primarul latifundiar

Constantin Hogea (PDL) poate fi considerat un edil bogat, ba chiar un latifundiar. Împreună cu soția a reușit să cumpere în 10 ani nu mai puțin de opt terenuri, dintre care cinci intravilane. De asemenea, deține, alături de soție, alte cinci proprietăți, dintre care trei apartamente (unul în București) și două case de locuit. Cei doi au în proprietate și un spațiu comercial.

Nu știm dacă averea familiei Hogea a crescut sau nu în ultimul an, pentru că primarul nu și-a depus declarațiile de avere și interese pentru anul 2012.

Andrei Tudor