11.4 C
București
duminică, 24 octombrie 2021 - 23:15

Parlamentul European: TTIP ar trebui să ușureze accesul companiilor, fără compromisuri la standarde sau reglementare

spot_img

Deputații cer acces la toate pozițiile de negociere

Parlamentul European aprobă bugetul pentru 2014 – 2020. Cheltuirea banilor europeni, mai flexibilă

Un acord comercial între UE și SUA ar trebui să aprofundeze accesul UE pe piața SUA, dar nu trebuie să submineze standardele UE sau dreptul de a reglementa în interes public, au afirmat europarlamentarii din Comisia pentru comerț internațional, în propunerile de recomandări votate joi.

De asemenea, instrumentele pentru rezolvarea disputelor între investitori și state trebuie reformate și îmbunătățite, potrivit unui comunicat al Parlamentului European (PE).

Aceste recomandări se adrează negociatorilor Comisiei Europene pentru Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP) și trebuie să fie aprobate de plen.

Principalele constatări ale europarlamentarilor:

 • PIB-ul Uniunii “depinde foarte mult de comerț și export”, de aceea un acord “bine făcut” cu SUA ar putea crește contribuția industriei la PIB-ul UE cu 15- 20% până în 2020, iar firmele UE, în special cele mici, mijlocii și microîntreprinderile, ar putea beneficia de o piață de 850 milioane de consumatori, se arată în text.
 • Rezultatele unui alt studiu sunt contradictorii, arătând că beneficiile reale ale TTIP pentru economia UE sunt dificil de evaluat. De aceea, negocierile trebuie să fie transparente, pentru a putea duce la un acord “ambițios”, dar “echilibrat”, cu beneficii împărtășite de toate statele membre UE, ducând la “un mediu economic eficient și favorabil competitivității” și eliminând barierele comerciale non-tarifare. Trebuie garantate un nivel înalt de protecție pentru consumatorii UE, pentru datele lor, sănătate și siguranță, iar dumpingul social, fiscal și de mediu trebuie prevenite, mai arată deputații.
 • TTIP ar trebui să pună capăt “tratamentului inegal aplicat investitorilor europeni în SUA”, prin stabilirea unui sistem nou și corect pentru investitori care “caută și realizează corectarea prejudiciilor”. Totodată, dreptul de a reglementa în interes public trebuie să fie protejat, iar cererile superflue trebuie prevenite.
 • Acest nou sistem trebuie să fie bazat pe recentul “document conceptual” privind un sistem reformat de protecție a investitorilor, prezentat de comisarul pentru comerț Cecilia Malmström, în comisia parlamentară pentru comerț internațional, la 6 mai, și de asemenea pe negocierile în curs între miniștrii de resort din statele membre. Sistemul ar trebui să includă „o soluție permanentă„ cu  “judecători independenți și numiți public”, “audieri publice” și un „mecanism de apel”, respectând jurisdicția tribunalelor UE și ale statelor membre. Pe termen mediu, un tribunal al investițiilor publice ar putea fi utilizat pentru a rezolva disputele cu investitorii.
 • În încercarea de a elimina toate tarifele vamale, cei doi parteneri ar trebui, totuși, să negocieze o “listă exhaustivă” a “produselor agricole și industriale sensibile” care ar putea fi exceptate de la liberalizarea comercială sau ar putea face obiectul unor perioade mai lungi de tranziție.
 • Negociatorii UE ar trebui să ”facă toate eforturile” pentru a introduce “o clauză de siguranță”, rezervându-și dreptul de a închide piețele pentru produse specifice în cazul unor importuri care amenință să afecteze serios producția internă de alimente.
 •  Deputații mai cer Comisiei Europene să încurajeze Statele Unite  să ridice interzicerea importurilor de carne de vită din UE și să introducă o protecție puternică pentru sistemul de origine geografică utilizat în UE.
 • Negociatorii trebuie să țintească spre eliminarea procedurilor excesive de verificare a importurilor din motive de sănătate alimentară și a plantelor, “recunoașterea reciprocă a standardelor echivalente” fiind necesară. Totodată, standardele UE trebuie asigurate în zonele în care cele ale SUA sunt “foarte diferite”, de exemplu pentru autorizarea produselor chimice, clonare și produse chimice cu disruptori endocrini. “Principiul preventiv” al UE trebuie respectat.
 • TTIP ar trebui să elimine “toate restricțiile sau impedimentele existente la exportul de combustibili, inclusiv LNG și petrol crud” între UE și SUA, astfel încât acordul să aducă mai multă securitate energetică UE și să reducă prețul la energie. Acordul TTIP ar trebui să includă un capitol separat pentru energie, care să ajute și la menținerea standardelor de mediu ale UE și a obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice, spun deputații.
 • Regulile UE privind protecția datelor nu trebuie să fie compromise prin integrarea comerțului electronic UE și SUA și a piețelor serviciilor financiare. TTIP ar trebui să excludă explicit toate concesiile privind regulile UE, existente și viitoare, privind protecția datelor personale. Prevederile privind fluxul datelor personale ar putea fi negociate cu SUA doar dacă aceleași reguli de protecție a datelor se aplică “de ambele părți ale Atlanticului”, adaugă deputații.
 • Negocierile TTIP ar trebui să elimine restricțiile actuale ale SUA asupra posesiei străine a serviciilor de transport maritim și aerian și companiilor aeriene, cum ar fi “Legea Jones” și “Legea cabotajului aerian”, care “afectează serios accesul pe piață pentru companiile UE”. Deputații cer și mai mult acces al UE la piețele americane de telecomunicații.
 • Diferența mare între deschiderea piețelor de licitații publice din cele două entități trebuie să fie remediată. TTIP ar trebui să ducă la o “deschidere semnificativă” a pieței americane de licitații publice la toate nivelurile administrative, astfel încât companiile UE, mai ales cele mici și mijlocii, să poată depune oferte pentru contracte publice americane în domeniul construcțiilor, ingineriei civile, transportului și energiei.
 • Negociatorii UE să aibă mereu în minte interesele UE de a penetra piața “serviciilor foarte specializate”, cum ar fi ingineria și alte servicii profesionale, financiare sau de transport.
 • Deputații reiterează dorința lor de a exclude serviciile publice din TTIP (inclusiv, dar nu limitat la apă, sănătate, servicii sociale, sisteme de asigurare publică și educație).
 • Deputații cer negociatorilor UE să insiste ca SUA să ratifice, implementeze și aplice cele opt convenții principale ale Organizației Internaționale a Muncii (până acum au ratificat doar două) și spun că implementarea prevederilor privind munca de către companiile SUA ar trebui monitorizată mai îndeaproape, prin implicarea partenerilor sociali și a reprezentanților societății civile.
 • Deputații cer ca transparența în privința negocierilor TTIP să fie îmbunătățită, prin punerea la dispoziția publicului a mai multor texte și prin obținerea permisiunii din partea SUA de a publica mai multe documente. Deputații avertizează că “orice refuz de a face publică o propunere de negociere” trebuie să fie justificat, cerând ca toți deputații să aibă acces la “texte consolidate” (capitole care consolidează pozițiile UE și SUA).
 • Un acord între cele mai mari două blocuri economice ale lumii, care deja “împărtășesc și cultivă” principii și valori similare, are potențialul de a stabili norme globale și de a evita posibilitatea ca țări “cu standarde și valori diferite” să “își asume acest rol”, mai spun deputații.

Textul aprobat de comisia pentru comerț internațional urmează să fie aprobat de plenul Parlamentului printr-un vot care va avea loc probabil pe 10 iunie. Acordul TTIP, odată încheiat între negociatorii UE și SUA, trebuie să fie confirmat de Parlamentul European și de Consiliul UE pentru a intra în vigoare.