Noi reguli pentru indemnizația lunară de creștere a copilului

foto: renasterea.ro

Persoanele care au mai multe venituri pot beneficia de concediu și de indemnizația pentru creștere a copilului dacă își suspendă cel puțin o activitate

Guvernul a adoptat o hotărâre care permite persoanelor ce realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe activități, să beneficieze de concediu și de indemnizația pentru creșterea copilului pe baza documentelor care dovedesc suspendarea a cel puțin uneia dintre activități. condiția este ca veniturile supuse impozitării să fie până la 3.000 de lei anual.

În perioada concediului pentru îngrijirea copilului, persoana care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului poate realiza venituri supuse impozitului până la limita de 3.000 de lei anual prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția ca activitatea care a stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație să rămână întreruptă/suspendată. În situația în care ambii părinți solicită succesiv dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, limita de venituri de 3.000 de lei pe care o pot realiza anual concomitent cu primirea indemnizației se aplică fiecăruia, în funcție de opțiunea de concediu.

comunicat Guvern

Dacă părinții au venituri peste 3.000 de lei anual, indemnizația pentru creșterea copilului se consideră a fi acordată necuvenit și se recuperează în condițiile legii.

De menționat că, în cazul în care apare o situație de natură să genereze un nou drept, la stabilirea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului vor fi luate în considerare și veniturile realizate pe perioada concediului de îngrijire a copilului în limita a 3.000 de lei anual.

NICIUN COMENTARIU