19.1 C
București
marți, 16 aprilie 2024 - 8:17
No menu items!

Nasty Vlădoiu, UCCBR: „Diplonomia economică” reprezintă viitorul relațiilor bilaterale

spot_img

Interesul comun și complementar ar trebui să stea la baza relațiilor comerciale

Nasty_Vladoiu_SZ 1 

Prof. univ. dr. Nasty Vlădoiu, președintele Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România (UCCBR), lansează conceptul de Diplonomie Economică, în contextul schimbărilor continue în sistemul relațiilor internaționale. Într-un interviu pentru Sursa Zilei, Vlădoiu explică modul în care camerele de comerț și agențiile pot genera situații win-win.

Cum poate fi definit conceptul de diplonomie economică?

Semantica cuvântului ”diplonomie” este foarte interesantă și susceptibilă de multiplă aplicare în varii domenii de activitate, ne vom opri însă la conceptul de Diplonomie Economică. Cuvântul ”Diplonomie” a fost format prin alipirea elementului ”diplo”, care are semnificația ”dublu”, ”doi” cu elementul ”nomie”, cu semnificația ”conducere”, ”administrație”, ”guvernare”, ”distribuție rațională” sau chiar uneori normă sau lege.

În acest sens, se poate vorbi de o semantică de genul ”dublă guvernare”, ”dublă administrație”, ”dublă distribuție rațională”, ”normă dublă”.

Încercăm să definim conceptul de Diplonomie Economică din perspectiva interesului economic național al fiecărei țări, dar și din cea bilaterală, unde interesul este comun și complementar.

Este mai mult decât predictibil ca într-o lume globalizată, în continuă metamorfoză, singura ancoră de stabilitate să rămână totuși bipolaritatea sau, altfel spus, posibilitatea de a fixa ceva stabil în minim două puncte, din perspectivă economică și nu numai.

Problematica este nouă și de o actualitate stringentă pentru societatea noastră aflată în tranziție către noul tip de societate informațională, bazată pe tehnologia intelectuală.

Criza mondială a determinat metamorfoze în mai toate domeniile de activitate economică, dar cu predilecție în cel financiar.

Care este obiectivul?

De interes practic pentru noi este analiza privind redirecționarea și focusarea activității diplomatice la nivel internațional, care a primit implusuri de reorientare pe aspectele economice. Astfel, misiunile diplomatice din toată lumea au preluat saricini în ceea ce privește identificarea, configurarea și exploatarea punctelor forte privind interesul economic al statelor reprezentate.

Putem afirma, fără teama de a greși, că Diplomația Economică a preluat conducerea în cadrul misiunilor diplomatice acreditate, ca activitate de importanță deosebită. Cu toate acestea, se poate pune întrebarea legitimă dacă Diplomația Economică, în acest moment, este doar atributul exclusiv al misiunilor diplomatice sau mai sunt și alte entități cu aceleași atribuții într-o societate, cum ar fi camerele de comerț sau agențiile naționale specializate.

Răspunsul este destul de facil: activitatea de Diplomație Economică determină implicarea mai multor specialiști din varii domenii de activitate, care de fapt pregătesc inițial ceea ce diplomatul economic prezintă și susține în fața reprezentanților celorlaltor state. Din această perspectivă, se naște o altă întrebare legitimă – dacă această activitate de identificare și de configurare a interesului economic se poate numi tot Diplomație Economică.

Răspunsul este că nu poate fi vorba decât de o legătură strânsă între cele două activități care au finalitatea prezentării de către diplomați a ofertei de țară și a promovării interesului economic național.

Am inițiat o analiză ce comportă studierea în detaliu a fazelor de pregătire a ceea ce în fază finală poate fi prezentat și promovat  în mod susținut în exterior. Promovarea bilaterală a interesului economic al unui stat către altul trebuie să se desfășoare ținând cont de interesul economic comun și complementar care să creeze o adevărată „win-win situation”.

Dar nu este chiar aceasta premisa de bază?

S-ar putea spune că totul pare o axiomă, însă aceasta nu este decât o aparență. Lucrurile în realitate stau altfel și sunt mult mai profunde, iar operațiunile implicate au deseori un grad de dificultate foarte ridicat. Considerând că Diplomația Economică Bilaterală este cheia succesului și într-o lume globalizată economic, apreciem că într-un sistem relațional dual trebuie să existe norme clare care să satisfacă interesul bilateral economic, iar ulterior să facă facilă dubla guvernare, dublul management, dubla distribuție rațională etc.

 Cum se materializează interesul economic comun binațional?

 Interesul economic binațional se construiește prin reguli, norme, legi de comun acord acceptate și apte să creeze satisfacerea interesului economic comun și complementar.

Suntem încrezători în teoria că într-o ”afacere” trebuie să câștige ambele părți. Și pentru că toată această activitate primară de stabilire a interesului economic comun și complementar, susținută ulterior prin practica Diplomației Economice, trebuie să poarte un nume, am ales ca acesta să fie Diplonomie Economică.

Putem defini pe larg Diplonomia Economică drept ”activitatea ce implică operațiuni specializate la nivel bilateral desfășurate cu scopul de a identifica și configura interesul economic comun și complementar, realizabil cu ajutorul oferit de perspectiva proceselor de dublă guvernare, dubla administrare, dublă distribuire responsabilă și care are ca finalitate strângerea relațiilor economice bilaterale și dezvoltarea economică durabilă, prin satisfacerea pe termen lung a interesului economic național al fiecărui stat”.

Activitatea de promovare și satisfacere imediată a interesului economic național  se află în strânsă legătură cu Diplonomia Economică, dar nu primește o întâietate obligatorie în raporturile și relațiile dezvoltate prin aceasta. Mai degrabă stabilește un echilibru al intereselor necesar pe termen scurt și mediu.

Suntem convinși că acest termen-concept ”Diplonomie” va primi în viitor o vizibilitate deosebită și va avea capabilitatea de a dezvolta noi teorii și chiar să devină o adevărată știință, nu numai în domeniul economic. Dubla guvernare, norma legală care va respecta dubla rațiune existențială guvernant – guvernat, dubla distribuire rațională, bipolaritatea conducerii și a satisfacerii intereselor de orice gen vor face din Diplonomie un concept care va corespunde cerințelor viitorului.

 Cum veți aplica în mod concret acest concept în activitatea Camerelor de Comerț Bilaterale?

 Activitatea UCCBR este în cea mai mare parte formată din întâlniri cu reprezentanții diplomatici acreditați la București și cu alți reprezentanți ai autorităților străine ce se deplasează în țara noastră sau care primesc misiuni economice ale oamenilor de afaceri din România.

În aceste întâniri, se încearcă permanent să se identifice clar acel interes economic comun și complementar. Diplomația economică este cea care, ulterior, promovează în mod susținut interesul economic național. Dar până la finalitatea acasta, se derulează un întreg proces de către specialiștii avizați care fixează produsul finit ce trebuie promovat.