3.1 C
București
vineri, 3 decembrie 2021 - 5:49
No menu items!

Ministrul Voinea și-a lansat site-ul propriu, pentru ”transparență bugetară”

spot_img

Reformă „made in Romania”: două birouri de presă într-un singur minister și angajaţi plimbați de la o instituţie la alta

Ministrul pentru Buget, Liviu Voinea, și-a lansat site-ul propriu, destinat informațiilor cu privire la buget și la datoria publică, așa cum Sursa Zilei anunța recent. Redăm, integral, comunicatul Ministerului Finanțelor Publice.

”Ministerul Finanţelor Publice, prin ministrul delegat pentru buget, domnul Liviu Voinea, anunţă lansarea site-ului www.mbuget.gov.ro (www.mbuget.ro), site care îşi propune să ofere informaţii în timp real şi să crească nivelul de transparenţă cu privire la politica bugetară şi managementul datoriei publice. Datele sunt prezentate în format accesibil, facilitând accesul publicului la informaţii, şi sunt grupate în patru domenii tematice: buget, trezorerie şi datorie publică, rapoarte analiză şi comunicate de presă.

Secţiunea buget cuprinde bugetul de stat, influenţele rectificărilor bugetare asupra bugetului, evoluţia deficitului bugetar, execuţia bugetară lunară, evoluţia numărului salariaţilor bugetari în perioada 2008 – 2013, situaţia la zi a arieratelor bugetului general consolidat şi a arieratelor unităţilor administrativ – teritoriale, evoluţia principalilor indicatori economico – financiari realizaţi de operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari, precum şi clasificaţiile bugetare. Execuţia principalelor bugete care compun bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor pentru şomaj) va fi prezentată o dată la zece zile (decadal).

Secţiunea trezorerie şi datorie publică prezintă evoluţia şi structura datoriei guvernamentale conform metodologiei UE pentru perioada 2004 – 2013, evoluţia ratingului de ţară, calendarul şi anunţurile de emisiuni de titluri de stat emise atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă, ordinele privind prospectele de emisiuni, curbele de randament ale titlurilor de stat, situaţia garanţiilor de stat emise între anii 2010 – 2013, lista agenţilor economici care au încheiat acorduri de finanţare de tip ajutor de stat, precum şi stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanţare pentru ajutor de stat.

Secţiunea rapoarte analiză conţine rapoartele trimestriale privind execuţia bugetară, rapoartele semestriale privind situaţia economică şi bugetară, rapoartele anuale cu privire la execuţia bugetară, strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2013 – 2015, precum şi rapoartele periodice privind datoria publică.

Site-ul conţine şi o secţiune de comunicate de presă care vor reflecta evenimentele din domeniul politicii bugetare şi managementului datoriei publice.

Informaţiile prezentate pe site-ul www.mbuget.gov.ro  nu se substituie ci completează informaţiile de pe site-ul www.mfinante.ro. Conţinutul site-ului www.mbuget.gov.ro este proprietatea Ministerului Finanţelor Publice. Construcţia noului site precum şi administrarea sa nu au presupus şi nu vor presupune costuri suplimentare, fiind realizate de angajaţii Ministerului Finanţelor Publice”. 

C.C.