3.6 C
București
vineri, 3 decembrie 2021 - 9:40
No menu items!

Ministerul Justiției cere mai mulți bani pentru salarii la Curtea Constituțională

spot_img

Sumele care totalizează 350.000 de lei reprezintă drepturi salariale câștigate în instanță, se arată în proiectul de act normativ inițiat de Ministerul Justiției

CCR 9_SZ

Ministerul Justiţiei (MJ) cere suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale (CC) cu 375.000 de lei, pentru plata drepturilor salariale câştigate în instanţă, respectiv tranşa aferentă trimestrului al doilea al acestui an.

Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al doilea al anului 2014 a fost pus luni în dezbatere publică de MJ.

Iniţiatorul proiectului cere, pentru plata acestor drepturi salariale, suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pe anul 2014 cu suma de 375.000 de lei, la titlul “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

proiect hotărâre de guvern
Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei arată, în nota de fundamentare, că suma de 375.000 de lei este necesară în condiţiile în care în bugetul aprobat Curţii Constituţionale pe anul 2014, la titlul “Cheltuieli de personal” nu au fost prevăzute sume cu această destinaţie.

Potrivit articolului 1, alineatul 1 litera c) din OUG 71/2009, “plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu”.

Legea bugetului de stat pe anul 2014 prevede că ordonatorii principali de credite efectuează plata titlurilor executorii în cuantumul prevăzut pentru acest an prin OUG 71/2009, prin OG 17/2012, şi prin OUG 92/2012, din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”, în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.

Legea mai prevede că, în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, pot fi majorate sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal” în bugetul ordonatorilor principali de credite, finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru plata titlurilor executorii prevăzute de cele trei ordonanţe, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

R.D.