8.9 C
București
luni, 10 mai 2021 - 5:07

Ministerul Educației dă 1 milion de euro pentru a-și face angajații mai eficienți

Contractul dat unei firme cu 4 angajați are drept scop eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor unor angajați

Ministerul Educatiei_SZ

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului plătește bani grei din fondurile Uniunii Europene pentru a eficientiza activitatea propriilor angajați.

Ministerul Educației a semnat, în 20 mai, un contract de consultanță care are ca scop eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar (OI) pentru Cercetare privind activitatea de verificare administrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritare 2 a POS-CCE. Contractul atribuit firmei SMART Integration SRL, cu doar patru angajați, are o valoare de 4.305.280 lei, inclusiv TVA, adică aproape 1 milion de euro. Durata contractului este de șapte luni.

Potrivit anunțului de licitație, publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, contractul are drept scop acordarea de sprijin DG OI Cercetare şi Birourilor Regionale ale DG OI Cercetare în procesul de verificare a cheltuielilor solicitate la rambursare / plata de către beneficiarii Axei 2 a POS CCE, conform procedurilor şi instrucţiunilor de lucru stabilite de către AM POS CCE pentru OI Cercetare, precum şi a procedurilor şi instrucţiunilor stabilite pentru beneficiarii Axei 2 POS CCE, aşa cum sunt acestea definite la http://www.fonduri-ue.ro/poscce/ şi http://www.poscce.research.ro/. Astfel de servicii vor consta în: acordarea de asistentă în verificarea din punct de vedere formal, financiar, şi tehnic a cererilor de rambursare / plată; elaborarea de puncte de vedere/rapoarte de expertiză în funcţie de necesităţile Serviciului de Monitorizare (SM) şi Serviciului Management Financiar şi Control (SMFC), elaborarea altor documente pentru care este necesară expertiză acestora, controale la sesizare, vizite de monitorizare la locaţia proiectului, inclusiv analizarea Notificărilor transmise de beneficiari şi furnizarea opiniei scrise privind aspectele tehnice şi juridice către factorii de decizie ai DG OI.

SMART Integration SRL este patronată de Florentin Claudiu Avădanei și nu este la primul contract cu o instituție publică, raportând pentru anul trecut un profit brut de 222.000 lei.

Andrei Tudor