Mâna dreaptă a lui Lucian Șova blochează funcționarea CA al TAROM, din cauza cazierului fiscal

Noul Consiliu de Administrație (CA) al Companiei TAROM nu poate funcționa în urma deciziei Registrul Comerțului care a respins componența actuală.

Conform legislației în vigoare, CA al TAROM trebuie aprobat de Registrul Comerțului (ReCom), dar instituția a blocat însă numirea noii conduceri a companiei aeriene de stat după ce a identificat mai multe ilegalități în componența sa, scrie România Liberă. Aceasta după ce ReCom amânase mai întâi înființarea CA, dând posibilitatea companiei aeriene de stat să intre în normele legale.

Conducerea TAROM nu a vrut însă să renunțe la persoanele nominalizate pentru noul consiliu, chiar dacă aprobarea acestora contravenea normelor legislative în vigoare.

Examinând înscrisurile menționate, persoana desemnată, constatând că nu sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2, 7 din OUG nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, urmează a respinge prezenta cerere, pe motiv:

  1. Sunt incidente dispozițiile art. 8, alin. 5 din Ordonanța nr. 39/2015: «Se interzice autorizarea operațiunilor prevăzute la alin. 1 (lit. e) în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informații privind faptele și situațiile prevăzute la art. 4», în cazierul fiscal al administratorului Petrașcu Elena existând una din faptele prevăzute la art. 4, alin. 4 Lit. c), din același act normativ, respectiv inactivitatea fiscală, declarată conform legii.
  2. Budeanu Georgeta nu deține funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație conform art. 161 din normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a registrelor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul MJ nr. 2594/c/2008”, se arată în decizia Registrului Comerțului.

Astfel, ReCom a decis să respingă înființarea noului CA al TAROM: „Respinge cererea nr. 99174 din data de 27.09.2018, prin care director general Wolff Werner–Wilhelm a solicitat înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor privind încetare mandat, numire persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor nr. 15 din 17.09.2018”. „Sunt încălcate dispozițiile art. 8, alin. 5 din Ordonanța nr. 39/2015. Petrașcu Elena are fapte înscrise în cazierul fiscal. Budeanu Georgeta nu deține funcția de administrator, cf. art. 161 din OMJ 2594/C/2008”, mai precizează Registrul Comerțului.

Conducerea TAROM mai are o singură cale de atac, depunerea unei plângeri, în termen de 15 zile, la Tribunalul Ilfov.

Pe tema constituirii noului CA al TAROM a fost depusă și o plângere la Direcția Națională Anticorupție, mai scriu urnaliștii de la România Liberă.   

Emanuel Stan

NICIUN COMENTARIU