13.5 C
București
vineri, 23 aprilie 2021 - 2:56

MAI: Proiect privind eliberarea permisului auto în cazul pierderii sau furtului, supus dezbaterii publice

MAI: Proiect privind eliberarea permisului auto în cazul pierderii sau furtului, supus dezbaterii publice
foto: turnucustiri.ro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice, timp de zece zile, proiectul privind condiţiile de eliberare a permisului auto sau a duplicatului la expirarea valabilităţii administrative ori în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării acestuia, dar şi în cazul schimbării numelui titularului.

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului Afacerilor Interne privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere sau a duplicatului la expirarea valabilităţii administrative ori în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere sau în cazul schimbării numelui titularului”, informează MAI într-un comunicat de presă.

Potrivit Ordinului ministrului Afacerilor Interne, în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, “cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului poate fi depusă de o persoană împuternicită prin procură specială, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României”.

Totodată, pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi adresată şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

În cazul deţinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, care a înlocuit un permis de conducere obţinut în România, “se poate solicita eliberarea unui duplicat sau, după caz, a unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, în condiţiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obţinute prin examen în România, dacă: permisul de conducere deţinut reprezintă un permis de conducere internaţional, un permis de conducere a cărui validitate a expirat ori un permis de conducere provizoriu, temporar sau de elev conducător; permisul de conducere nu a fost anulat; exercitarea dreptului de a conduce nu este suspendată”.

Textul documentului este afişat şi poate fi consultat la adresa www.mai.gov.ro, la secţiunea “Transparenţă decizională”.

Lucian Mera