MAE declasifică documente dinainte de 1989

Ministerul Afacerilor Externe intenționează că declasifice documente aflate în arhivă eliberate înainte de 2002, inclusiv 1989.

În acest sens, MAE supune dezbaterii publice o Hotărâre de Guvern privind „declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate anterior datei de 12 aprilie 2002 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe”.

Potrivit proiectului de HG, se va aproba „declasificarea informaţiilor din clasa secret de stat, elaborate anterior datei de 31.12.1989 de persoane juridice de drept public sau privat, şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe”. De asemenea se va aproba „trecerea în clasa secret de serviciu a tuturor informaţiilor clasificate secret de stat, elaborate în perioada 1 ianuarie 1990-12 aprilie 2002 de către persoane juridice de drept public sau privat, şi existente în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe”. MAE precizează că „termenul de păstrare în clasa secret de serviciu al documentelor este de 3 ani de la data prezentei hotărâri”. Totodată, potrivit proiectului de HG, consultarea documentelor, care conţin informaţiile declasificate se realizează în conformitate cu prevederile Legii 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Emanuel Stan

NICIUN COMENTARIU