4 C
București
sâmbătă, 4 decembrie 2021 - 0:35
No menu items!

Limita de vârstă pentru sprijinul în antreprenoriat, eliminată de Parlament

spot_img

A fost eliminată condiţia de vârstă maximă de 35 de ani pentru a permite accesul la facilităţile acordate tuturor persoanelor aflate la prima afacere

oameni afaceri

Orice român, indiferent de varstă, care nu a mai avut o afacere şi doreste să îşi deschidă propria microîntreprindere o poate face în mod gratuit, în baza legii pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor adoptată miercuri de Camera Deputatilor.

„Am eliminat restricţia de vârstă pentru întreprinzătorii debutanţi. Încurajarea întreprinzătorilor autohtoni este nu numai o promisiune, ci şi o datorie a actualei guvernări, un mijloc direct de susţinere a dezvoltării economiei”, a declarat Florin Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.

Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ este eliminată condiţia de vârstă maximă de 35 de ani pentru a permite accesul la facilităţile acordate tuturor persoanelor aflate la prima afacere.

Totodată, legea prevede scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată, precum şi scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului.

Facilităţile de care vor putea benficia cei ce doresc să îşi deschidă un SRL-D :

– scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

– scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

– consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,  în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social

Cei care doresc să beneficieze de facilităţile fiscale, dar şi de un sprijin financiar, au la dispoziţie următoarele posibilităţi:

– acordarea de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalentul în lei), din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism;

– garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei.

În perioada 2011-2014, numărul mediu anual de beneficiari de alocaţii financiare nerambursabile în valoare de 10.000 de euro a fost de 500 de microîntreprinderi. În acceași perioadă, 14.000 de microîntreprinderi nou înfinţate au beneficiat de facilităţile fiscale acordate conform OUG. 6/2011.

C.C.