4 C
București
duminică, 28 noiembrie 2021 - 1:31
No menu items!

Legea urbanismului, retrimisă Parlamentului

spot_img

Legea urbanismului, retrimisă Parlamentului
foto: bucurestifm.ro

Preşedintele Traian Băsescu a trimis, luni, Parlamentului o cerere de reexaminare a Legii de aprobare a ordonanței de urgență a guvernului care modifică Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, informează Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele precizează în cerere că în cuprinsul actului normativ trimis spre promulgare se prevede că “modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general poate fi finanţată de persoane juridice şi/sau fizice” şi că, “în această situaţie, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată”.

“Considerăm că această reglementare poate duce la realizarea unui dezechilibru în elaborarea planurilor de urbanism ceea ce ar putea afecta şi unitatea zonelor protejate. De asemenea, o astfel de dispoziţie legală va genera dezvoltarea unui plan urbanistic derogatoriu, lipsit de coeziune şi impus de argumente financiare”, se arată în cerere.

Şeful statului menţionează, de asemenea, că, în forma actuală a legislaţiei, autoritatea publică locală are dreptul să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea unui plan urbanistic zonal, prin grija investitorului privat şi de aprobarea acestuia, numai în situaţia solicitării construirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de producţie, zone de construcţie a unor ansambluri rezidenţiale noi, infrastructură de transport, în ipoteza extinderii intravilanului localităţii cu cel puţin 10.000 mp. pentru funcţiuni de locuire sau cu cel puţin 5.000 mp. pentru funcţiuni de servicii sau producţie.

Preşedintele arată că prin actul normativ trimis spre promulgare, în Articolul I pct. 10, sunt eliminate limitele de suprafaţă pentru extinderea intravilanului prin planul urbanistic zonal.

În opinia lui Traian Băsescu, “o astfel de reglementare poate genera o dezvoltare haotică şi nejustificată a intravilanului localităţilor, dezvoltarea urbanistică nemaiavând caracter durabil”.

Preşedintele menţionează că, în conformitate cu Articolul 18 alin. (1) lit. c4 din Legea nr. 350/2001, aşa cum a fost completată prin OUG nr. 7/2011, autorităţile publice centrale care gestionează activitatea de turism la nivel naţional au atribuţii în ceea ce priveşte modificarea documentaţiilor de urbanism aplicabile în zonele turistice de interes naţional, zonă costieră, zone montane şi alte categorii de teritorii similare. El arată că, prin legea trimisă spre promulgare, în Articolul I pct. 7, se abrogă aceste dispoziţii legale. Băsescu apreciază că eliminarea acestor atribuţii ale autorităţilor centrale competente în materie de turism poate genera modificări necontrolate ale documentaţiilor de urbanism referitoare la aceste zone turistice, cu impact negativ la nivelul politicilor naţionale referitoare la dezvoltarea turismului.

Şeful statului mai arată că în Articolul II al legii înaintate spre promulgare se reglementează avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism elaborată în baza unor certificate sau avize depuse la autoritatea locală competentă şi neaprobate până la data intrării în vigoare a legii.

“Această avizare se va face având în vedere documentaţiile depuse <<urmând ca actualizarea avizelor expirate şi a certificatelor de urbanism să se facă la faza de autorizare a construirii>>. În acest fel se poate ajunge ca aprobarea unei documentaţii de urbanism să se realizeze în baza unor avize expirate, ceea ce ar contraveni reglementărilor şi principiilor consacrate de dispoziţiile Articolului 64 alin. (2) din Legea nr. 350/2001. De asemenea, prin această reglementare se creează şi o confuzie între activitatea de avizare necesară pentru documentaţia de urbanism şi activitatea de avizare necesară pentru aprobarea executării lucrărilor de construcţii”, se mai arată în cererea de reexaminare.

S.Z.