13.3 C
București
sâmbătă, 23 octombrie 2021 - 10:58

Klaus Iohannis retrimite Parlamentului legea referitoare la statutul funcționarilor publici

spot_img

Președintele Klaus Iohannis, a trimis luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru modificarea și completarea legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici a informat Administrația Prezidențială.

Actul normativ vizează modificări ale atribuțiilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și o serie de intervenții legislative în ceea ce privește regimul juridic al funcției publice.

Administrația Prezidențială susține că excluderea cu totul a funcţionarilor publici, inclusiv a înalţilor funcţionari publici, din sfera aplicării măsurii suspendării raportului de serviciu în cazul trimiterii în judecată, mai ales pentru infracţiuni care au legătură cu funcţia deţinută, ”generează multiple efecte negative”.

Art. I, pct. 18 şi pct. 22, abrogă dispoziţiile normative (art. 86 alin. (2) şi (3), respectiv art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999) conform cărora funcţionarului public trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) – ce include infracţiuni de corupţie şi de serviciu – i se suspendă de drept raportul de serviciu.

”Suspendarea de drept şi suspendarea facultativă a raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul trimiterii în judecată sunt măsuri provizorii destinate protecţiei entităţii angajatoare şi se bucură, în prezent, de un cadru normativ şi jurisprudenţial bine conturat şi fundamentat”, se menţionează în cererea de reexaminare.

Suspendarea de drept din funcţie în cazul trimiterii în judecată este prevăzută şi pentru alte categorii socioprofesionale: judecători constituţionali, magistraţi, sau practicieni în insolvenţă.

Potrivit Codului Muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută.

Administrația Prezidențială arată că pe lângă utilitatea practică a suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public din funcţia publică pe care acesta o deţine, în cazul în care s-a dispus trimiterea sa în judecată pentru anumite infracţiuni, la conturarea unei soluţii legislative în materie trebuie avute în vedere caracterul temporar al măsurii, precum şi faptul că aceasta nu conduce la discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de subiecte de drept, nu afectează exercitarea dreptului la muncă şi la alegerea liberă a profesiei, a meseriei sau ocupaţiei şi nici nu încalcă prezumţia de nevinovăţie.

”La toate acestea se adaugă şi aşteptările existente la nivelul societăţii privind etica, deontologia funcţionarului public”, se mai arată în documentul citat.

T.S.