sâmbătă, 5 decembrie 2020 - 8:04

IPS Teofan: Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului, şi începătura altei vieţi, veşnice

Națiunile Unite: Anul 2021 se transformă într-o catastrofă umanitară

Anul viitor se transformă într-o catastrofă umanitară, iar țările bogate nu trebuie să calce țările sărace într-o „luptă pentru vaccinuri”, afirmă conducerea ONU, într-o...

13 milioane de români, planificați la vaccinarea antiCovid

Preşedintele Comitetului Naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) Valeriu Gheorghiţă a declarat vineri că, în cadrul vaccinării anti-COVID-19, obiectivul este...

Hotărâre CNSU: Piețe deschise și libertate de circulație în noaptea alegerilor

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat, vineri, o nouă hotărâre, care vizează, în principal, reluarea activităţii pieţelor agroalimentare organizate în spaţii închise...

Procurorul Călin Nistor se pensionează din DNA

Fostul procuror DNA Călin Nistor cere eliberarea din funcţie, prin pensionare, la CSM iar Secţia pentru Procurori a CSM va lua solicitarea în discuţie...

Pastorala Mitropolitului Moldovei și Bucovinei de Sfintele Paști

lumanare-post

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teofan, a rostit, anul trecut, o pastorală înălțătoare cu ocazia Sfintelor Paști, pe care o redăm integral.

ips_teofanIubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iașilor: har, bucurie, iertare şi ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului, şi începătura altei vieţi, veşnice.

Iubiţi fraţi preoţi,
Iubiţi creştini drept-slavitori,
Hristos a înviat!

Iată-ne ajunşi, cu mila lui Dumnezeu, la slăvita sărbătoare a Învierii Domnului. A trecut perioada Marelui Post, perioada de nevoinţă şi de bucurie în acelaşi timp. Suntem acum cuprinşi de lumina Sfintelor Paşti, mărturisind adevărul fundamental, şi anume că: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţa dăruindu-le” 2.

Mărturisirea adevărului Învierii Domnului Hristos străbate întreaga cântare a Bisericii în aceste zile: „Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm! Pastile Domnului, Pastile! Ca din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruinţa!”.

Realitatea Învierii este arătată şi prin schimbarea întrucâtva a ritmului de viaţă în această perioadă: mai multă pace sufletească, o mai adâncă bucurie pe fetele tuturor, mai multă prezenta în sânul familiei. Salutarea creştineasca „Hristos a înviat!” şi răspunsul „Adevărat a înviat!” sunt rostite de cei mai mulţi semeni ai noştri în aceste zile, mărturisind şi prin această deschiderea oamenilor spre adevărul Învierii.

Iubiţi credincioşi,
În aceste zile de prăznuire sfântă, lumina Învierii învăluie sufletele noastre în duhul păcii, al bucuriei şi al vieţii întru Hristos. Cuvintele Mântuitorului privitoare la viaţa veşnică, pregustata încă din această lume, îşi găsesc mai adânc ecou şi răspuns în fiinţa noastră:„Adevărat, adevaratzic vouă: cel ce crede în Mine are viaţa veşnică”4.„Eu sunt Învierea şi Viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac”.

În timp ce ascultăm cuvintele Domnului Hristos şi frumoasele cântări liturgice despre viaţa veşnică, încercând a le înrădăcina în conştiinţa noastră, constatăm cu durere ca lumea din jurul nostru şi realitatea păcatului din noi arata prezenţa morţii şi a întunericului în viaţa noastră şi a umanităţii. Adevărul Învierii răspândeşte în jur lumina sfânta spre tămăduirea rănilor din noi, iar puterea întunericului încearcă să alunge această lumină şi să se facă stăpâna peste sufletele noastre şi peste viaţa lumii.

Există, aşadar, o luptă permanentă între viaţă şi moarte, între lumină şi întuneric. Această luptă se desfăşoară în mintea şi în inima oamenilor, dar şi la nivelul societăţii din multe părţi ale lumii. Am amintit, anul trecut, în cuvântul pastoral de Crăciun, despre persecuţiile sângeroase la care sunt supuşi în vremea noastră creştinii, în Siria îndeosebi, dar şi în alte ţări. La această stare de persecuţie împotriva creştinilor se adăugă acum tensiunea între ruşi şi ucrainieni, creştini ortodocşi deopotrivă, fapt ce dă conflictului o nuanţă cu atât mai dureroasă, mai greu de înţeles. Nimic nu este mai neomenesc şi necrestinesc decât războiul dintre fraţi. Este şi acesta un semn al întunericului, al neînţelegerii de către creştini a tainei Învierii, o incapacitate de a transpune în viaţa proprie şi a societăţii adevărul mântuitor al credinţei în Hristos.

În acelaşi timp, în alte zone, unde nu se întâmplă nici persecuţii sângeroase împotriva creştinilor, nici războaie între fraţi, creştinii se confruntă cu împotrivirea, marginalizarea, ridiculizarea şi discriminarea. În unele ţări ale lumii civilizate sunt alungate însemnele creştine din instituţiile publice. În alte părţi, precum şi la noi adesea, se duce o luptă acerba pentru a nu fi predate cursuri de religie în şcoli. Zidirea de noi biserici, acolo unde acestea sunt de neapărată trebuinţă, atrage atacuri neîncetate care nu se fac auzite însă în situaţia înmulţirii cu zecile de mii a cluburilor şi barurilor sau a altor locuri unde se petrec lucruri pierzătoare de conştiinţă, de suflet şi de familie.

Totodată, se înmulţesc ţările, altădată tărâmuri creştine, unde, prin legi speciale, se ridică la nivel de familie păcatele contra firii, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că „ruşine este a le şi grai”. Aceasta se întâmplă de obicei acolo unde multe biserici creştine sunt vândute, demolate, transformate în restaurante, muzee, moschei sau spaţii de locuit. Pe lângă toate acestea, se fac tot mai des auzite voci şi se emit legi care să introducă între drepturile fundamentale ale omului fapte precum uciderea pruncilor în pântecele mamei, căsătoria persoanelor de acelaşi sex şi adopţia copiilor de către aceste cupluri, eutanasierea, adică dreptul de a fi ucis la cererea proprie sau la solicitarea membrilor familiei.

În pofida acestei revărsări de păgânătate asupra lumii, apar tot mai multe semne de conştientizare a pericolului pe care-l reprezintă îndepărtarea societăţii moderne deDumnezeu, de preceptele biblice, de tradiţiile sănătoase şi de bunul simţ, în legătură cu familia sau cu alte aspecte ale vieţii umane. Milioane de francezi s-au unit pentru apărarea familiei şi a copilului, iar țări precum Polonia, Ungaria şi Republica Moldova au introdus în Constituţiile lor prevederea ca familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Strădania Croaţiei pentru atingerea aceluiaşi deziderat, precum şi dezbaterile din societatea românească şi din alte ţări pe acelaşi subiect sunt încurajatoare în sensul reorientării lucrurilor spre direcţia cea bună. Chiar şi în Parlamentul European, unde adesea se adopta recomandări îndepărtate de etică vieţii creştine, se observă începutul unei conştientizări a consecinţelor care decurg din subminarea valorilor familiei tradiţionale. Respingerea recentă de către Parlamentul European a doua iniţiative care ar fi dus la situaţii dezastruoase pentru normalitatea vieţii umane arata că mai sunt multe persoane responsabile pe bătrânul continent. Felicitam pe această cale europarlamentarii romani care s-au afiliat respingerii acestor iniţiative necreştine, întristându-ne, în acelaşi timp, ca alţi europarlamentari de la noi le-au susţinut. Nădăjduim că au făcut-o din neatenţie sau din insuficienta cunoaştere şi nu vor mai repeta greşeala, iar romanii vor fi atenţi şi la acest aspect în alegerile care se apropie.

Fraţi şi surori în Hristos-Domnul,
O analiză onestă a stării din noi, dintre noi şi din lume arata că moartea, în diferitele ei forme, se manifestă la tot pasul. Prin diverse mijloace ni se propune în permanenţă o cultură a morţii, o cultură care lupta împotriva vieţii.

Care este, care ar trebui să fie atitudinea noastră într-o asemenea situaţie? Un duhovnic al vremurilor noastre, Părintele Rafail Noica, spune că „dacă Dumnezeu a lăsat lumea să ajungă până aici, înseamnă că ştie El ce face şi toate sunt rânduite. Noi să nu cădem din voia lui Dumnezeu, din Învierea lui Hristos”.
„Să nu cădem din Învierea lui Hristos!” Ce înseamnă aceasta? Răspundem împreună cu duhovnicul Părintelui Rafail: „Hristos a spus: «N-am venit să aduc pace, ci sabie»8 (…) Hristos ne-a chemat la război pe tărâmul duhului şi arma noastră este «sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu»9 (…) Singura noastră armă este iubirea, chiar şi pentru vrăjmaşi (…) Ne luptăm cu vrăjmaşul de pe urmă şi singurul duşman al neamului omenesc: moartea10. Lupta noastră este pentru învierea de obşte” 11.

Cum se poate desfăşura lupta noastră pentru Înviere?

Să ascultăm, mai înainte de toate, cuvântul Domnului rostit cu multe milenii în urmă: „Iată Eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul (…) Viaţă şi moarte ţi-am pus Eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculţi glasul Lui şi să te lipeşti de El; căci în aceasta este viaţa ta şi lungimea zilelor tale”.

Iubirea lui Dumnezeu, ascultarea glasului lui Dumnezeu, alipirea noastră de Dumnezeu înseamnă viaţa noastră. Această viaţă creştină adevărată nu se desfăşoară în afara lumii, ci în interiorul ei. „Desăvârşirea, îndumnezeirea, nemurirea, mărturisea Părintele Patriarh Teoctist, realizate în Mântuitorul Hristos (…) se înfăptuiesc în lumea în care trăim, pe pământul pe care-l păşim, cu toţi oamenii care trăiesc pe el, care cred, creează şi-l înfrumuseţează”.

În ciuda morţii din noi şi din lume, există oameni şi atitudini care mărturisesc prezenta Duhului vieţii, a realităţii Învierii. Există întotdeauna lumini, adâncimi şi frumuseţi care nu lasa omenirea să cadă intru nefiinţa morţii. De la un tată şi o mamă, care îşi găsesc bucuria în naşterea de prunci, până la tânărul său tânăra care îmbrăţişează viaţa monahală – iată oameni care lupta pentru Înviere. De la medicul care nu voiestesa fie părtaş la un avort, până la profesorul care se luptă pentru educaţia copiilor – iată oameni care nu cad din lumină Învierii. De la omul de afaceri care nu se lăsă prins de înşelăciune, până la politicianul care ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni – iată persoane care lupta împotriva morţii, mărturisesc viaţă şi îi ajută şi pe alţii să vieţuiască în duhul Învierii.

Nu sunt mulţi aceşti oameni. Da, nu sunt mulţi, dar sunt printre noi, oameni ca şi noi. Nu sunt mulţi, dar ei alcătuiesc omenirea cea adâncă, singură, de fapt, care există cu adevărat. Ei sunt oamenii care frământa pâinea, slujesc la altar, răspândesc lumină, dau sens vieţii şi asigură, prin credinţă în Hristos şi fapta bună, supravieţuirea lumii.

Iubiţi credincioşi,
Sărbătoarea Sfintelor Paşti este un bun prilej pentru a lua aminte la cele două căi care ne sunt în faţă: viaţa sau moartea, lumină sau întunericul, Hristos sau potrivnicii Lui. Alegerea este esenţială. Ce va cuceri mintea şi inima noastră? Chemarea: „Veniţi de luaţi lumina!” sau cântecul amăgitor al abuzului de putere, avere şi plăcere?

Cu smerenie şi stăruinţa să-L rugăm pe Hristos Domnul să neajute a căuta numai calea care duce către El. În căderile şi slăbiciunile noastre, Hristos Cel înviat să nu ne lipsească de iertarea Să şi, prin puterea Sa, să ne readucă din moarte la viaţă şi din pământul păcatului la cerul alipirii de Sine.

Bucuria Sfintelor Paşti să vă cuprindă sufletul! Sfânta Înviere să vă aducă lumina cerească în inimă şi în cuget! Pacea lui Hristos să fie prezentă în viaţa fiecăruia, în viaţa familiei, a Bisericii, a Ţării şi a lumii!

Să rămânem în iubirea lui Dumnezeu şi să fim iubitori deDumnezeu, ca într-un duh, cu o inimă şi într-un singur glas să mărturisim:

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Al vostru părinte şi frate întru Hristos şi către Dumnezeu rugător,

TEOFAN
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Neolife Medical Center oferă un cadou pacienților oncologici. “Care dintre noi?”, un film motivațional, inspirat din realitate

Un centru medical din Capitală oferă o șansă pacienţilor oncologici de a vedea boala dintr-o altă perspectivă, prezentând un film artistic pe cât de...

S-au publicat modificările ordonanței pentru părinții care stau acasă cu copiii în pandemie

Părinții care stau acasă pentru îngrijirea copiilor care nu merg la școală sau grpdiniță din cauza restricțiilor nu mai primesc zile libere plătite, dacă...

Tir de critici împotriva Comisiei Europene pentru secretizarea contractelor pentru vaccinuri. Ce profituri face industria Farma din pandemie

UE pariază viitorul cetățenilor săi și al economiei europene pe vaccinuri. Dar care sunt termenii acestui pariu și cât de mult vor trebui să...

Profilul „cârtiței” de la „Operațiuni Speciale” Brașov

Surse judiciare creionează pentru STIRIPESURSE profilul ofițerului Emanoil Mirică, care se pare că era șeful Biroului de Operațiuni Speciale, din cadrul Direcției de Operațiuni...

Cercetătorii redau vederea pierdută la șoareci, printr-o intervenție genetică de reîntinerire a celulelor

Își amintesc celulele vechi și deteriorate cum era să fii tânăr? O echipă de cercetători de la Harvard afirmă că a reprogramat neuronii în...